Trang bị VGVD: Cung Ánh Sáng

Cung Ánh Sáng
  • +50 Công vật lý
  • +35% Tốc đánh
  • +10% Tỉ lệ chí mạng

[Phân chia] Nội tại duy nhất:
+ 20% Xuyên giáp (Gấp đôi với tướng đánh xa).
[Hừng đông] Nội tại duy nhất:
Sát thương đòn đánh thường +50 (Gấp đôi với tướng đánh xa).

công thức

Cung Xuyên Phá Cung Xuyên Phá Thương Tia Chớp Thương Tia Chớp Gang Tay Găng Tay