Danh sách tướng hỗ trợ Vương Giả Vinh Diệu – Honor of Kings

Tướng Hỗ Trợ (Support) trong Vương Giả Vinh Diệu thường là những nhân vật đa năng, có khả năng cung cấp các buff như hồi máu, tạo lá chắn, tăng tốc độ di chuyển hoặc tăng sát thương cho đồng đội. Họ thường đi cặp với Xạ Thủ để hỗ trợ họ trong việc tấn công và gây sát thương. Nhiệm vụ của Hỗ Trợ đôi khi cũng là đi khắp bản đồ để cung cấp thông tin và tầm nhìn cho đồng đội.