Một linh hồn hươu và là bạn đồng hành của linh hồn đám mây Yun Zhongjun. Yao là một hỗ trợ có khả năng kiểm soát đám đông cực kỳ an toàn, gây sát thương cấu rỉa và có nội tại trốn thoát giúp cô ấy thoát khỏi rắc rối trong suốt trận đấu.

Nội Tại

Sơn Quỷ · Hươu Trắng

Yao được bảo vệ bởi linh hồn hươu, khi bị trúng các kỹ năng khống chế cứng như choáng, hất ngược, hất văng và các hiệu ứng không chế cứng khác cô sẽ lập tức trở thành linh hồn nai  trong 4s (trừ hiệu ứng áp chế). Kích hoạt 60s một lần.

Trạng thái tinh linh hươu sẽ làm mới thời gian hồi chiêu của kỹ năng, đồng thời có khả năng không thể bị tấn công nhưng cũng mất khả năng tấn công người khác. Tinh Linh sẽ tiếp tục chiếu vào kẻ thù và làm chậm chúng 30%.

Kỹ năng

Tia Sáng Lang Thang
  • Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s
  • Năng lượng: 50
  • Sát thương: 250 / 290 / 330 / 370 / 410 / 450

Yao nâng gây phóng sóng năng lượng về phía trước và gây ra 250 (+ 30% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường bay và đẩy lùi chúng. Trong quá trình bày sẽ phát hiện anh hùng đối địch phía trước.

Sau khi đến điểm cuối sẽ biến thành quả cầu năng lượng để bám theo tướng địch gần nhất trong phạm vi, gây 250 (+ 30% Công phép) sát thương phép và làm choáng kẻ đó 0.5s và làm lộ tầm nhìn của kẻ đó trong 5s.

Trạng thái lình hồn bảo hộ: Phạm vi phát hiện tăng thêm 20%

Trạng thái tinh linh hươu: Kết thúc sớm trạng thái tinh linh hươu và đặt lại thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng sau khi sử dụng.

Gỗ Tiêu Gió Ào
  • Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s
  • Năng lượng: 50
  • Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400

Yao ban phước trong 5 giây và tự động tấn công 3 kẻ địch ngẫu nhiên gần nhất xung quanh, mỗi đòn tấn công sẽ gây 200 (+ 30% Công phép) sát thương phép, không thể đánh thường trong quá trình sử dụng kỹ năng.

Trạng thái linh hồn bảo hộ: Tăng 20% ​​khoảng cách tấn công.

Trạng thái tinh linh hươu: Hươu trắng di chuyển nhảy trong một khoảng cách nhất định.

Núi Rừng Bảo Hộ
  • Hồi chiêu: 15s
  • Năng lượng: 50
  • Lá chắn: 750 / 1125 / 1500

Yao trèo lên các anh hùng khác và cấp cho họ 750 (+ 50% Công phép) (+ 10% Máu tối đa) giáp thực cho đồng minh đang bảo hộ

Giáp thực của Yao có thể chịu tất cả mọi loại sát thương. Trạng thái chiếm hữu sẽ giảm ngay lập tức 30% thời gian hồi chiêu các kỹ năng.

Trạng thái linh hồn bảo hộ: Hết khiên Yao sẽ tự độ nhảy xuống xuống, chủ động rời khỏi đồng đội sẽ giảm 50% hồi chiêu của Kỹ năng 3.

Trạng thái tinh linh hươu: Ngồi lại và mở phạm vi tăng tốc.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Yao

Chú thích: Là tướng hỗ trợ, Yao thường sẽ di chuyển tới lui áp sát đồng đội, Yao tuy không sợ khống chế cứng nhưng rất dễ bị giết ngay lập tức.

Gợi ý bộ trang bị khác cho Yao

Chú thích : Yao cần nhanh chóng hỗ trợ đồng đội. Giày Hermes có thể giúp cô đến vị trí sớm hơn đối thủ.

Bảng Ngọc phù hợp cho Yao

Túc Mệnh Túc Mệnh Hư Không Hư Không Điều Hòa Điều Hòa

Chú thích : Yao cần một thuộc tính sinh mệnh tối đa nhất định để đối phó với đội hình phía trước phức tạp và tránh tình huống xấu khi phải lên bảng đến số sớm khi bị dính sát thương từ đối thủ.

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Siêu Hồi Máu Siêu Hồi Máu

Đồng đội tốt của Yao

Tướng bị Yao khắc chế

Tướng khắc chế Yao