Kỹ Năng Triệu Hồi Vương Giả Vinh Diệu – Honor Of Kings

TênMô tả
Bộc Phá
Bộc Phá
  • Thời gian hồi chiêu: 60 giây

Ngay lập tức gây sát thương chuẩn tương đương 14% máu đã mất của kẻ địch. Nếu giết chết địch Bộc phá sẽ giảm hồi chiêu 90%

Kỹ Năng Triệu Hồi Bộc Phá
Kỹ Năng Triệu Hồi Bộc Phá
Cấm Trụ
Cấm Trụ
  • Thời gian hồi chiêu: 90 giây

Làm câm lặng trụ địch từ 2~5 giây (tăng thêm 1,5 giây từ phút 4 và tăng thêm lần nữa ở phút thứ 10); sử dụng lên trụ của phe mình miễn nhiễm tất cả sát thương trong 4 giây, đồng thời tốc độ đánh tăng 100%. Sử dụng lại chiêu thức trong vòng 90 giây chỉ có tác dụng 1 giây.

Kỹ Năng Triệu Hồi Cấm Trụ
Kỹ Năng Triệu Hồi Cấm Trụ
Gầm Thét
Gầm Thét
  • Thời gian hồi chiêu: 60 giây

Sau khi sử dụng giúp tăng 10% sát thương, tăng 15% chống chịu, hút máu 20%, hút máu phép 30% duy trì trong 7 giây.

Kỹ Năng Triệu Hồi Gầm Thét
Kỹ Năng Triệu Hồi Gầm Thét
Ngất Ngư
Ngất Ngư
  • Thời gian hồi chiêu: 90 giây

Làm choáng tất cả kẻ địch xung quanh trong 0,75 giây và làm chậm chúng trong 1 giây.

Kỹ năng triệu hồi ngất ngư
Kỹ năng triệu hồi ngất ngư
Siêu Hồi Máu
Siêu Hồi Máu
  • Thời gian hồi chiêu: 120 giây

Hồi phục 15% máu cho bản thân và đồng minh xung quanh, tăng 15% tốc độ di chuyển của đồng minh xung quanh trong 2 giây.

Kỹ năng triệu hồi siêu hồi máu
Kỹ năng triệu hồi siêu hồi máu
Suy Nhược
Suy Nhược
  • Thời gian hồi chiêu: 90 giâ

Giảm 25% sát thương của kẻ địch xung quanh, đồng thời tăng 20% ​miễn sát thương cho bản thân, duy trì trong 4 giây.

Kỹ năng triệu hồi suy nhược
Kỹ năng triệu hồi suy nhược
Thanh Tẩy
Thanh Tẩy
  • Thời gian hồi chiêu: 120s

Sử dụng hóa giải tất cả hiệu ứng bất lợi và khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 1.5 giây.

Kỹ năng triệu hồi thanh tẩy
Kỹ năng triệu hồi thanh tẩy
Tốc Biến
Tốc Biến
  • Thời gian hồi chiêu: 120 giây

Dịch chuyển đến vị trí chỉ định ngay lập tức với một khoảng cách nhất định.

Kỹ năng triệu hồi tốc biến
Kỹ năng triệu hồi tốc biến
Tốc Hành
Tốc Hành
  • Thời gian hồi chiêu: 90 giây

Tăng 30% tốc độ di chuyển trong 10 giây, khi kích hoạt hiệu ứng làm chậm của bản thân gây lên kẻ địch sẽ không còn tác dụng nhưng nhận lại 50% giảm hiệu ứng làm chậm trong khi di chuyển, tăng 20% tốc độ di chuyển khi thoát khỏi giao tranh.

Kỹ năng triệu hồi tốc hành
Kỹ năng triệu hồi siêu tốc hành
Trừng Trị
  • Thời gian hồi chiêu: 30s

Gây 1500 sát thương chuẩn lên quái rừng, lính xung quanh, đồng thời làm choáng chúng trong 1 giây.

Kỹ năng triệu hồi trừng trị
Kỹ năng triệu hồi trừng trị