Lý Tín một thiếu niên từ Thượng Quan đến, nhưng không có gia đình. Anh không thích sự cô độc của Thành Trường, nhưng vẫn tỏ ra tự hào và quyết đoán. Khi một đạo tặc tấn công, anh phát hiện ra mục tiêu thực sự của kẻ thù là Đô Hộ Phủ và thành công ngăn chặn họ. Anh cũng đánh bại được thủ lĩnh của địch, một phụ nữ bí ẩn. Mặc dù đạt được thành tích quân sự, nhưng bên trong, anh vẫn cảm thấy cô đơn và mơ về việc trở về với gia đình và quê hương.

Nội Tại - Dạng Người

Lưỡi Đao U Ám

Lý Tín dần giải phóng sức mạnh, Mỗi khi đánh trúng anh hùng đối địch bằng Đòn đánh thường hoặc Kỹ năng 2 sẽ nhận thêm 10 kinh nghiệm

Kỹ năng - Dạng Người

Đột Tiến Cấp Tốc
 • Hồi chiêu: 8s / 7s / 6s / 5s / 4s / 3s
Lý Tín lướt đến vị trí chỉ định

 

Cường Lực Trảm Kích
 • Hồi chiêu: 5s
 • Sát thương: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550

Lý Tín chém ra kiếm khí theo hướng chỉ định, gây 300 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời làm chậm kẻ địch đi 50% trong 2s

Lực Lượng Giác Ngộ · Ánh Sáng
 • Hồi chiêu: 30s

Khi Lý Tín học được kỹ năng tối thượng, anh ta sẽ giải phóng sức mạnh trong chốc lát, thay đổi sang dạng Thống Trị

Lực Lượng Giác Ngộ · Bóng Tối
 • Hồi chiêu: 30s

Khi Lý Tín học được kỹ năng tối thượng, anh ta sẽ giải phóng sức mạnh trong chốc lát, thay đổi sang dạng Báo Thù

Nội Tại - Dạng Thống Trị

Lưỡi Đao Chiếu Sáng
Khoảng cách đánh thường tiếp theo tăng lên sau khi Lý Tín dùng kỹ năng và gây thêm 50% sát thương.
Đồng thời đòn đánh thường cường hóa và kỹ năng tấn công trúng kẻ địch sẽ giảm 1s hồi chiêu của tất cả các kỹ năng

Kỹ năng - Dạng Thống Trị

Ước Vọng Nhảy Vọt
 • Hồi chiêu: 8s
 • Sát thương cơ bản: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
 • Sát thương tối đa: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300
Lý Tín tiến hành tích lũy năng lượng, trong lúc này sẽ nhận 25% miễn thương và nhận hiệu ứng miễn nhiễm.
Sau đó lướt theo hướng chỉ định, duy trì khả năng miễn khống khi lướt và gây 50 (+50% Công vật lý) – 150 (+150% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường lướt (sát thương tối đa gây sau 1s) đồng thời cũng gây thêm sát thương vật lý bằng 12% Máu đã mất của mục tiêu.
40% Thời gian hồi chiêu sẽ được hoàn trả lại nếu trong quá trình tích lũy bị gián đoạn
Lưỡi Kiếm Kích Động
 • Hồi chiêu: 8s
 • Sát thương: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200
 • Hồi phục: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Lý Tín xông dần về trước và xung kiếm giải phóng kiếm khí 1 – 4 lần (tùy thuộc vào thời gian) và gây 100 (+150% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường chém.
Nếu chém trúng kẻ địch sẽ hồi lại cho bản thân 30 (+15% Công vật lý) Máu
Quang Dực Liên Trảm
 • Hồi chiêu: 35s / 30s / 25s
 • Sát thương: 150 / 200 / 250
 • Sát thương: 450 / 600 / 750
Lý Tín tiến hành tích lũy năng lượng, trong lúc này sẽ nhận 25% miễn thương và nhận hiệu ứng miễn nhiễm.
Sau đó tung ra 3 luồng kiếm khí theo hướng quạt đã chỉ định khi giải phóng vẫn sẽ được miễn nhiễm và gây 150 (+75% Công vật lý) – 450 (+225% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trung chiêu (sát thương tối đa sau 1s).
Khi nhiều kiém khí trúng cùng một mục tiêu, các kiếm khí tiếp theo sẽ chỉ gây ra 30% sát thương
40% Thời gian hồi chiêu sẽ được hoàn trả lại nếu trong quá trình tích lũy bị gián đoạn
Lực Lượng Giải Phóng
 • Hồi chiêu: 0s

Lý Tín chuyển hóa sức mạnh sang dạng Báo Thù, Trong thời gian chuyển đổi sẽ không bị gián đoạn bởi hiệu ứng khống chế

Nội Tại - Dạng Báo Thù

Lưỡi Đao Cuồng Bạo
Đòn đánh thường của Lý Tín sẽ gây 2 lần sát thương.
Lần 1 gây 100% Công vật lý cộng thêm.
Lần 2 gây 65 – 205 sát thương vật lý (Tăng theo cấp anh hùng)
Đồng thời Lý Tín cũng sẽ được nhận thêm 30 Tốc chạy

Kỹ năng - Dạng Báo Thù

Xung Phong Không Hãi
 • Hồi chiêu: 10s
 • Hồi phục: 50 / 80 / 110 / 140 / 170 / 200
 • Tốc đánh: 40% / 46% / 52% / 58% / 64% / 70%
Lý Tín tích lũy năng lượng, trong thời gian này sẽ được tăng 150 Tốc chạy và hồi phục 50 Máu mỗi 0.5s đồng thời nhận khả năng miễn khống chế.
Nếu tích lũy được 1s trở lên, khi kết thúc tích lũy năng lượng sẽ nhận thêm 40% Tốc đánh trong 3s. Tốc chạy sẽ giảm dần trong 2s.
Mỗi khi tấn công kẻ địch bằng đòn đánh thường thời gian hồi chiêu của Kỹ năng 1 sẽ giảm đi 1s
Xé Nứt Tàn Bạo
 • Hồi chiêu: 8s / 7.4s / 6.8s / 6.2s / 5.6s / 5s
 • Sát thuương cơ bản: 280 / 330 / 380 / 430 / 480 / 530
 • Sát thương thêm: 90 / 108 / 126 / 144 / 162 / 180
 • Hồi phục: 55 / 65 / 75 / 85 / 95 / 105
Lý Tín vung kiếm và giải phóng kiếm khí theo hướng mục tiêu, gây 280 (+80% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trọng phạm vi và giảm 50% Tốc chạy của chúng trong 2s.
Kẻ địch trúng kỹ năng sẽ bị xé rách cơ thể khiến đòn đánh thường của Lý Tín gây thêm 90 sát thương vật lý.
Khi kiếm khí đánh trúng kẻ địch, sát thương gây thêm từ mỗi đòn đánh thường cũng giúp bản thân hồi lại 55 Máu
Bóng Tối Bộc Phát
 • Hồi chiêu: 25s / 20s / 15s
 • Sát thương: 600 / 900 / 1200

Lý Tín giải phóng năng lượng tạo thành 1 vòng tròn ma thuật tại vị trí hiện tại, gây 600 (+120% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi và sau 0.75s đánh bay chúng

Lực Lượng Chưởng Khống
 • Hồi chiêu: 0s

Lý tín chuyển sang dạng Thống Trị, trong thời gian này sẽ không bị gián đoạn bởi hiệu ứng khống chế

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Lý Tín

Gợi ý bộ trang bị khác cho Lý Tín

Bảng Ngọc phù hợp cho Lý Tín

Dị Biến Dị Biến Ưng Nhãn Ưng Nhãn Ẩn Nặc Ẩn Nặc

Chú thích : Tăng công vật lý và xuyên giáp nhằm cải thiện sát thương đầu ra

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Bộc Phá Bộc Phá

Đồng đội tốt của Lý Tín

Tướng bị Lý Tín khắc chế

Tướng khắc chế Lý Tín