Danh sách tướng pháp sư Vương Giả Vinh Diệu – Honor of Kings

Tướng Pháp Sư (Mage) trong Vương Giả Vinh Diệu được biết đến với sức mạnh sát thương lớn từ các kỹ năng đặc biệt của họ. Thường thì, các tướng Pháp Sư sẽ chiếm lĩnh làn đường giữa và tạo ra rào cản không cho bất kỳ đối thủ nào tiếp cận khu vực này. Trong cuộc chiến, họ thường di chuyển giữa hai cánh để hỗ trợ đồng đội một cách thường xuyên.