Trang bị VGVD: Đao Sấm Sét

Đao Sấm Sét
  • +35% Tốc đánh
  • +8% Tốc chạy

[Tia điện] Nội tại duy nhất:
Đòn đánh thường gây thêm 40 (+3 * cấp tướng) sát thương phép. Cứ mỗi 3 đòn đánh thường sẽ phóng ra 1 tia điện gây 140 – 420 sát thương phép.

công thức

Thương Tia Chớp Thương Tia Chớp Dao Găm Dao Găm