Trang bị VGVD: Giáp Thống Khổ

Giáp Thống Khổ
  • + 30 Công vật lý
  • + 360 Giáp vật lý

[Phản pháo] Nội tại duy nhất:
25% sát thương vật lý nhận phải sẽ phản lại cho kẻ địch dưới dạng sát thương phép. Sát thương này giảm dần theo khoảng cách (Tối đa 70% ở khoảng cách 800)

[Chống đâm] Nội tại duy nhất:
Khi nhận sát thương vật lý vượt quá 2000 trong vòng 2s sẽ bộc phát gây sát thương phép bằng 8% Máu tối đa cho các mục tiêu xung quanh trong phạm vi 400

Hồi chiêu: 3s

 

công thức

Găng Tay Gai Găng Tay Gai Áo Vải Áo Vải