Ngao Ẩn là xạ thủ sát thương chủ yếu theo chiêu thức. Khả năng bùng nổ early cực mạnh, nhưng đục tank về giai đoạn sau có nhiều vấn đề. Năng lực trụ lane cực tốt, cộng hợp áp lực early rất lớn.

Nội Tại

Ẩn Giới Tàng Hình

Hai chiêu thức gần nhất của Ngao Ẩn sẽ áp Nguyên Tố Long Hồn lên kiếm chính và phụ của Ngao Ẩn.

Đòn đánh thường sẽ sử dụng kiếm chính để gây (100% Công vật lý) sát thương vật lý. Nếu có kẻ địch ở gần, kiếm phụ sẽ được sử dụng để tấn công, gây (30% ~ 60% công vật lý) sát thương vật lý.

Kỹ năng

Bạc Nhật Chưởng Hỏa
 • Hồi chiêu: 12/11.2/10.4/9.6
 • Sát thương cơ bản: 300/400/500/600
 • Sát thương chuẩn cơ bản: 75/100/125/150
 • Sát thương đòn đánh thường: 18/24/30/36
 • Đòn đánh thường cường hóa: 75/100/125/150

Gây 300 (+60% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và 75 (+15% công vật lý cộng thêm) sát thương chuẩn lên tới tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi (gây 50% sát thương diện rộng ra phía sau mục tiêu), đồng thời tích một ấn Long Hồn.

Sau khi sử dụng, áp một tầng Hỏa Long Hồn vào kiếm, đòn đánh thường sẽ gây thêm 18 sát thương vật lý. Nếu cả hai kiếm đều được áp Hỏa Long Hồn, sát thương này sẽ tăng thêm 50%.

Nếu Hỏa Long Hồn được áp vào kiếm chính, đòn đánh đầu tiên trong chuỗi đòn đánh cường hóa sẽ gây 75(+40% công vật lý cộng thêm) sát thương chuẩn, hai đòn đánh sau sẽ gây 75(+40% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý.

Kình Thiên Ti Vũ
 • Hồi chiêu: 12 / 11.2 / 10.4 / 9.6
 • Sát thương cơ bản: 240/320/400/480
 • Hồi phục: 90/120/150/180
 • Đòn đánh thường hồi phục: 18/24/30/36
 • Đòn đánh thường cường hóa: 60/80/100/120

Gây 240 (+35% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên tới tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi (gây 50% sát thương diện rộng ra phía sau mục tiêu), đồng thời hồi phục 90(+60% công vật lý cộng thêm) máu sau khi trúng mục tiêu.

Sau khi sử dụng, áp một tầng Thủy Long Hồn vào kiếm, đòn đánh thường sẽ hồi phục 18 máu và 0,5% năng lượng. Nếu cả hai kiếm đều được áp Thủy Long Hồn, hiệu ứng hồi phục sẽ tăng thêm 50%.

Nếu Thủy Long Hồn được áp vào kiếm chính, mỗi đòn đánh trong chuỗi đòn đánh cường hóa sẽ gây 60 (+35% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, lên tới tối đa 3 đòn. Sau khi trúng mục tiêu, hồi phục 90(+60% công vật lý cộng thêm) máu.

Khi gây sát thương lên các mục tiêu không phải tướng, hiệu ứng hồi phục của chiêu thức giảm còn 20%, hiệu ứng hồi phục của đòn đánh thường giảm còn 50%.

Đạp Cương Giá Phong
 • Hồi chiêu: 12/11.2/10.4/9.6
 • Sát thương cơ bản: 240/320/400/480
 • Tăng tốc chạy giảm dần: 30%/40%/50%/60%
 • Tăng tốc chạy cơ bản: 12/16/20/24
 • Đòn đánh thường cường hóa: 60/80/100/120

Tăng 30% tốc độ di chuyển giảm dần, gây 240(+35% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý lên tới tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi (gây 50% sát thương diện rộng ra phía sau mục tiêu), kèm hiệu ứng đẩy lùi.

Sau khi sử dụng [Đạp Cương Giá Phong], áp một tầng Phong Long Hồn vào kiếm, nhận 12 tốc độ di chuyển. Nếu cả hai kiếm được đều áp Phong Long Hồn, tốc chạy nhận được sẽ tăng thêm 50%.

Nếu Phong Long Hồn được áp vào kiếm chính, mỗi đòn đánh trong chuỗi đòn đánh cường hóa sẽ gây 60(+35% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, đồng thời kèm hiệu ứng đẩy lùi, lên tới tối đa 3 đòn.

Cùng Hồ Huyền Gian
 • Sát thương cơ bản: 400/600/800
 • Tốc đánh tăng thêm: 20%/30%/40%
 • Hồi chiêu: 80/75/70

Ngao Ẩn hóa thành chân dạng của Bạch Long, bay lên bầu trời. Trong thời gian này, Ngao Ẩn không thể tấn công, bỏ qua địa hình và không thể bị chọn làm mục tiêu.

Giai đoạn này kéo dài 4,5 giây (Ngao Ẩn có thể chủ động kết thúc sớm), sau đó anh ta lao thẳng xuống mặt đất (trong lúc lao xuống không thể bị chọn làm mục tiêu), gây 400(+80% công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và 30% làm chậm lên các mục tiêu trong phạm vi, đồng thời gây sát thương và hiệu ứng Cụ Long lên kẻ địch khi đáp xuống, kéo dài 1 giây.

Sau đó, Ngao Ẩn hóa thành Chân Long Tuyết Kiếm, tăng tốc đánh và tầm đánh trong 10 giây. Trong giai đoạn này, Ngao Ẩn sẽ sử dụng Chân Long Tuyết Kiếm để tấn công, các thanh kiếm sẽ có thể tấn công thêm tới tối đa 2 mục tiêu.

Các mục tiêu chịu ảnh hưởng của Cụ Long sẽ vô tình di chuyển ra xa khỏi Ngao Ẩn.

Trong quá trình bay, Ngao Ẩn có thể tùy ý điều chỉnh Nguyên Tố Long Hồn.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho ngao ẩn

Gợi ý bộ trang bị khác cho ngao ẩn

Chú thích : Tăng cường sức tấn công cơ bản và khả năng sống sót.

Bảng Ngọc phù hợp cho Ngao Ẩn

Họa Nguyên Họa Nguyên Ưng Nhãn Ưng Nhãn Đoạt Tụy Đoạt Tụy

Chú thích : Cải thiện khả năng tấn công cơ bản.

Phụ Trợ phù hợp nhất

Gầm Thét Gầm Thét Tốc Biến Tốc Biến

Đồng đội tốt của ngao ẩn

Kỹ năng hỗ trợ của Ngưu Ma Vương có thể cung cấp sự gia tăng về sức chống chịu cho Ngao Ẩn, từ đó nâng cao khả năng đối đầu trực tuyến của cả hai. Đồng thời, Ngao Ẩn cũng có thể kích hoạt nhanh chóng kỹ năng hỗ trợ của Ngưu Ma Vương để tăng sát thương. Đồng thời, việc sử dụng kỹ năng 2 và 3 của Ngưu Ma Vương có thể giúp tiến gần và hỗ trợ Ao Yin trong việc phân tách chiến trường hơn.

Tướng bị Ngao Ẩn khắc chế

Tướng khắc chế Ngao Ẩn