Á Liên, một đứa trẻ mồ côi, từng là học viên xuất sắc ở Học viện Kiếm sĩ. Khi gặp Dao Phong, đồng đội đồng môn, tình cảm đặc biệt đã phát sinh. Trong một nhiệm vụ chống phản bội, Yalyan chọn hy sinh để bảo vệ Dao Phong. Nhiều năm sau, anh xuất hiện lại nhưng đã mất hết ký ức và trở thành thành viên của tổ chức Bóng Bóng. Dù đã trải qua nhiều nhiệm vụ đen tối, anh vẫn cảm thấy nội tâm bất an.

Trong một hành động tự do, Á Liên rời bỏ tổ chức và bị truy sát. Khi Dao Phong xuất hiện, anh không nhớ cô, nhưng lòng tốt bụng của cô khiến anh cảm động và mở lòng.

Nội tại

Kiếm Gầm

Á Liên xuất đòn đánh thường cực nhanh, mỗi đòn công kích sử dụng cả hai thanh kiếm Xích Ảnh và Thủ Tâm chém hai nhát cực mạnh, đòn đánh thường đầu tiên sẽ áp sát mục tiêu, gây 16 (+2*Lv) (+29% Công vật lý) sát thương phép cùng 16 (+2*Lv) (+29% Công vật lý) sát thương vật lý (Sát thương tăng theo cấp)

Đòn đánh thứ 3 sẽ vung cả hai thanh kiếm, gây 30 (+3*Lv) (+43% Công vật lý) sát thương chuẩn (tăng theo cấp độ) sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu, đòn đánh và kỹ năng trúng đích tích tụ nộ khí, gia tăng lên đến tối đa 40% xuyên giáp vật lý, xuyên giáp phép và 20% miễn thương.

Đồng thời ngay khi nộ khí đầy sẽ được hồi máu (máu càng thấp hồi càng nhiều, gia tăng lên đến tối đa gấp 3 lần hồi phục), Hồi chiêu: 8s

Chỉ số hút máu của Á Liên chỉ có 75% hiệu quả, đồng thời áp dụng lên cả sát thương phép và sát thương chuẩn.

Đòn đánh thường của Á Liên chỉ gây ra 60% hiệu ứng đòn đánh.

Kỹ năng

Lưu Tinh Trảm
  • Hồi chiêu: 5s / 5.8s / 5.6s / 5.4s / 5.2s / 4s
  • Sát thương cơ bản: 85 / 102 / 119 / 136 / 153 / 170
  • Sát thương lần cuối 3 ấn: 170 / 204 / 238 / 272 / 306 / 340

Á Liên chém hất lên một nhát cực mạnh, gây 85 (+37% Công vật lý) sát thương phép và hất tung mục tiêu 0.75s sau đó bồi thêm những nhát chém gây sát thương kèm hiệu ứng dựa trên số lượng dấu ấn hiện có

Đòn đánh thường và kỹ năng của Alain trúng đích sẽ tích 1 tầng ấn năng lượng, tối đa 3 tầng

 0 ấn: Gây thêm 1 lần 85 (+37% Công vật lý) sát thương phép và 1 lần 80 (+37% Công vật lý) sát thương vật lý

 2 ấn: Mở rộng phạm vi hất tung, gây thêm 1 lần 85 (+37% Công vật lý) sát thương phép và 1 lần 85 (+37% Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời có thể vừa di chuyển vừa tấn công

3 ấn: Mở rộng phạm vi hất tung, gây thêm 85 (+37% Công vật lý) sát thương chuẩn và 170 (+75%% Công vật lý) sát thương chuẩn, đồng thời có thể vừa di chuyển vừa tấn công và được miễn khống trong lúc dùng chiêu

Các lớp đánh dấu có thể nhận được thông qua đòn tấn công cơ bản và ba đòn đánh kỹ năng. Chiêu này có thể tích nộ khi sát thương lên tướng. Chiêu này chỉ gây 50% hiệu ứng đòn đánh thường đồng thời có thể chí mạng và hút máu

Truy Nguyệt
  • Hồi chiêu: 2s
  • Sát thương: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Á Liên lướt theo hướng chỉ định gây 100 (+25% Công vật lý) sát thương vật lý và sát thương phép và làm chậm mục tiêu 30% trong 1.5s

Sau khi tung chiêu, 3 đòn đánh thường kế tiếp tăng 40% (+8%/Lv) Tốc đánh

Tăng 10% (+2%/Lv) Tốc chạy sau khi sử dụng kỹ năng kéo dài 3s

Có thể tích trữ [Truy Nguyệt] mỗi 10s (ảnh hưởng bởi cơ chế giảm hồi chiêu). Tối đa 2 lần.

Lạc Nhật Trảm
  • Hồi chiêu: 45s / 40s / 35s
  • Sát thương: 175 / 250 / 325

Á Liên chọn mục tiêu là tướng, sau đó nhảy lên không trung, trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu trong 1.5s, có thể chọn vị trí lao xuống

Khi lao xuống gây 175 (+45% Công vật lý) sát thương vật lý và sát thương phép lên các kẻ địch trong một khu vực, kẻ địch càng gần nơi Á Liên tiếp đất nhận càng nhiều sát thương, tối đa tăng thêm đến 100%.

Ngoài ra Alain còn nhận được 1 tầng ấn năng lượng và nộ khí đối với mỗi kẻ địch trúng chiêu.

Khi tiếp đất Á Liên sẽ nhận một lớp lá chắn hấp thụ 450 (+250/Lv)(+100% Công vật lý) sát thương

Giá trị lá chắn tăng 1/3 giá trị lá chắn cơ bản với mỗi kẻ địch trúng chiêu

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Á Liên

Bảng Ngọc phù hợp cho Á Liên

Họa Nguyên Họa Nguyên Hư Không Hư Không Thú Liệp Thú Liệp

Chú thích : Tăng sát thương đầu ra và khả năng chí mạng

Phụ Trợ phù hợp nhất

Gầm Thét Gầm Thét Suy Nhược Suy Nhược

Đồng đội tốt của Á Liên

Tướng bị Á Liên khắc chế

Tướng khắc chế Á Liên