Trang bị VGVD: Giáp Phù Thủy

Giáp Phù Thủy
  • + 200 Giáp phép
  • + 1000 Máu tối đa
  • + Hồi 100 Máu mỗi 5s

[Sương mù] Nội tại duy nhất:
Nhận một lá chắn hấp thụ 100 – 1500 sát thương phép khi rời khỏi giao tranh.
[Chống quỷ] Nội tại duy nhất:
Nhận thêm 8 – 120 Giáp phép

công thức

Áo Choàng Kháng Phép Áo Choàng Kháng Phép Áo Vải Áo Vải Ngọc Bích Ngọc Bích