Trang bị VGVD: Giày Du Mục

Giày Du Mục
  • + 20% Tốc đánh

[Di chuyển] Nội tại duy nhất:
Tốc chạy + 60

[Phục hồi cấp tốc] Nội tại duy nhất:
Đòn đánh thường trúng đầu tiên trúng mục tiêu sẽ hồi phục 20 – 40 Máu. Giảm một nửa với đơn vị không phải anh hùng.

Các trang bị giày cấp 2 có thể tự do chuyển đổi mà không phải mất tiền, thời gian chuyển đổi cách nhau 5 phút

công thức

Giày Da Giày Da Dao Găm Dao Găm