Trang bị VGVD: Giày Hộ Vệ

Giày Hộ Vệ
  • + 120 Giáp vật lý

[Di chuyển] Nội tại duy nhất:
Tốc chạy + 60
[Bảo tồn] Nội tại duy nhất:
Giảm 10% sát thương vật lý.

Các trang bị giày cấp 2 có thể tự do chuyển đổi mà không phải mất tiền, thời gian chuyển đổi cách nhau 5 phút

công thức

Giày Da Giày Da Áo Vải Áo Vải