Trang bị VGVD: Giày Kiên Cường

Giày Kiên Cường
  • + 120 Giáp phép

[Di chuyển] Nội tại duy nhất:
Tốc chạy + 60
[Bền bỉ] Nội tại duy nhất:
Kháng hiệu ứng + 30%

Các trang bị giày cấp 2 có thể tự do chuyển đổi mà không phải mất tiền, thời gian chuyển đổi cách nhau 5 phút

công thức

Giày Da Giày Da Áo ma thuật Áo ma thuật