Trang bị VGVD: Giày Thuật Sĩ

Giày Thuật Sĩ
  • + 15% Giảm hồi chiêu

[Di chuyển] Nội tại duy nhất:
+ 60 Tốc độ di chuyển
[Yên bình] Nội tại duy nhất:
Giảm 15% thời gian hồi chiêu của phép bổ trợ (Kỹ năng triệu hồi)

Các trang bị giày cấp 2 có thể tự do chuyển đổi mà không phải mất tiền, thời gian chuyển đổi cách nhau 5 phút

công thức

Giày Da Giày Da