Trang bị VGVD: Khiên Huyền Thoại

Khiên Huyền Thoại
  • + 20% Giảm hồi chiêu
  • + 500 Năng lượng tối đa
  • + 360 Giáp vật lý

[Băng tâm] Nội tại duy nhất:
Khi chịu sát thương đơn lẻ vượt quá 10% Máu hiện tại, sốc băng sẽ được kích hoạt phóng về phía kẻ địch gây 100 – 240 sát thương phép đồng thời giảm 15% Tốc đánh và 30% Tốc chạy kéo dài trong 2s cho kẻ địch trong phạm vi.

Hồi chiêu: 2s

công thức

Khiên Băng Giá Khiên Băng Giá Giáp Bảo Hộ Giáp Bảo Hộ