Trang bị VGVD: Kiếm Truy Hồn

Kiếm Truy Hồn
  • +25 Công vật lý

Cần Trừng Trị để mua. Giảm 25% sát thương nhận phải từ quái rừng. Nhận thêm 20% vàng và 30% kinh nghiệm khi bản thân hoặc đồng đội diệt quái rừng trong phạm vi 700

[Thợ săn] Nội tại duy nhất:

Đòn đánh thường hoặc kỹ năng gây thêm 70 (+40% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý mỗi 0.5s trong 2s (Hiệu quả sát thương đối với tướng địch là 10%. Hiệu ứng này chỉ có tác dụng đối với anh hùng cận chiến)

[Phần thưởng] Nội tại duy nhất:

Bản thân hoặc đồng minh hạ quái rừng trong phạm vi 700 sẽ nhận 3 Công vật lý/Tầng, tích lũy tối đa 15 tầng

Trước phút thứ 4: Không tham gia phân chia tài nguyên lính mà sẽ nhận được 50% vàng/kinh nghiệm.

Trước phút thứ 10: Giảm 25% sát thương lên lính

công thức

Dao Thợ Săn Dao Thợ Săn