Trang bị VGVD: Mặt Nạ Ma Quái

Mặt Nạ Ma Quái
  • + 120 Công phép
  • + 5% Giảm hồi chiêu
  • + 800 Máu tối đa

[Thống khổ] Nội tại duy nhất:
– Kỹ năng trúng đích sẽ khiến mục tiêu phải chịu thêm 4 lần sát thương phép bằng 3% Máu hiện tại trong 3s (Sát thương lên quái rừng tối đa là 200).
– Hồi chiêu: 2s

công thức

Đá Ma Thuật Đá Ma Thuật Sách Cổ Sách Cổ Ngọc Mã Não Ngọc Mã Não