Danh sách tướng đi đường phát triển Vương Giả Vinh Diệu – Honor of Kings

Tướng đi đường phát triển (Farm Lane) trong Vương Giả Vinh Diệu thường là các xạ thủ có tầm tấn công dài. Họ chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát và bảo vệ vùng đường phát triển, đồng thời hỗ trợ đồng đội trong các pha giao tranh quyết định.