Dưới sự hướng dẫn của thần linh, con đường đá ngọc kéo dài từ thành Trường Thành đến hẻm núi vĩ đại mang tên Thiên Khuất. Gia đình Quách, người truyền bá và bảo vệ tri thức, giữ vững vị thế trong xã hội.

Già La, con của gia đình này, được cha dạy dỗ kết hợp hiểu biết sâu rộng và lòng trung hiếu. Ông dạy con gái về giá trị của tri thức và sức mạnh của văn minh, tin rằng sách vở giữ mãi những di sản tinh thần của con người. Một ngày, Quách Gia chứng kiến sự tàn phá của thế lực tà ác đối với quê hương và tri thức. Cô quyết định giữ vững đạo lý và tìm kiếm sự thật, dù đó là một cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Cuối cùng, thông qua sự kiên nhẫn và hy sinh, cô phát hiện mối liên kết giữa bạo lực và tri thức, và quyết tâm đứng lên bảo vệ những gì đúng đắn.

Nội Tại

Tiễn Phá Quỷ

Các đòn đánh thường và kỹ năng của Già La sẽ tấn công vào hiệu ứng lá chắn của mục tiêu gây thêm cũng một lượng sát thương tương đương

Kỹ năng

Tiễn Độ Linh
  • Hồi chiêu: 1s
  • Năng lượng: 0
  • Sát thương: 45 / 47 / 49 / 51 / 53 / 55

Già La giương cung tăng thêm 150 tầm đánh và tăng giãn cách đánh thường thêm 25%

Tại trạng thái này mỗi phát bắn của Già La sẽ mất 50 năng lượng

Đồng thời mỗi 0.5s gây thêm 45 (+5% Công vật lý) sát thương phép trong 2s

Đóng cung: Tăng 20 Tốc chạy, khôi phục tầm đánh và giãn cách đánh thường. Tại trạng thái này mỗi đòn đánh thường giúp hồi lại 5 (+1% Công vật lý) Năng lượng, khả năng hồi phục khi tấn công vào tướng địch được tăng thêm 200%

Tiễn Tĩnh Lặng
  • Hồi chiêu: 12s / 11.2s / 10.4s / 9.6s / 8.8s / 8s
  • Năng lượng: 75
  • Sát thương tiễn: 250 / 280 / 310 / 340 / 370 / 400
  • Sát thương nổ: 500 / 560 / 620 / 680 / 740 / 800

Già La giương cung bắn một mũi tên về hướng chỉ định gây 250 (+40% Công vật lý) sát thương phép kèm hiệu ứng câm lặng trong 0.5s và giảm 50% Tốc chạy trong 1s

Khu vực mũi tên đi qua sẽ phát nổ sau 1s gây 500 (+80% Công vật lý) sát thương phép

Lãnh Vực Thuần Khiết
  • Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s
  • Năng lượng: 100
  • Sát thương: 250 / 350 / 450

Già La mở vòng tròn dưới chân trong 8s có thể chủ động đóng lại

Đứng trong vòng sẽ giúp bản thân tăng 30% Tốc đánh và 30% Tỉ lệ chí mạng

Mỗi khi vòng tròn mở hoặc tắt sẽ gây 250 (+ 75% Công vật lý) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi

Khi tắt vòng tròn sẽ giải phóng ma thuật giúp đồng minh trong phạm vi tăng 20% Tỉ lệ chí mạng và 20% Tốc chạy trong 3s

Nội tại: Đòn chí mạng của Già La sẽ làm mục tiêu bị giảm 30% Tốc chạy trong 0.5s nếu hiệu ứng này sẽ được tái kích hoạt trong vòng 1s thì giảm Tốc chạy sẽ tăng lên 50%

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Già La

Chú thích : Mỗi đòn chí mạng của Già La sẽ khiến kẻ địch khó tiến về phía trước, vì vậy về mặt lựa chọn trang bị cần phải kết hợp đủ đòn chí mạng để tốc độ kích hoạt giảm tốc đủ ổn định.

Gợi ý bộ trang bị khác cho Già La

Chú thích : Già La có tầm bắn xa, nhưng anh ta vẫn thiếu khả năng để tự bảo vệ mình, ở giai đoạn sau có thể bổ sung một trang bị phòng thủ để tạo cơ hội sống sót cho mình.

Bảng Ngọc phù hợp cho Già La

Vô Song Vô Song Ưng Nhãn Ưng Nhãn Thú Ngấn Thú Ngấn

Chú thích : Đòn chí mạng là thuộc tính cốt lõi của Già La, bạn nên cố gắng đạt được tỷ lệ chí mạng nhất định trong thời gian trung hạn.

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Tốc Hành Tốc Hành

Đồng đội tốt của Già La

Tướng bị Già La khắc chế

Tướng khắc chế Già La