Alessio, một người sống ở khu ngoại ô của Hải Đô, ban đầu chỉ là một nhân vật không đáng chú ý. Nhưng khi nhận nhiệm vụ từ “Đại úy Hỏa Diệm”, anh đã đeo mặt nạ trở thành anh hùng giả mạo. Dù không có sức mạnh như Hỏa Diệm, Alessio vẫn tìm cách bảo vệ khu vực và được dân chúng tôn vinh.

Cuối cùng, anh nhận ra rằng anh hùng không chỉ là tên gọi, mà là những hành động hào hiệp. Giờ đây, người ta vẫn gọi Alessio là “Đại úy Hỏa Diệm”, và anh đã bắt đầu tìm cách trở thành chính mình, đồng thời giữ vững truyền thống bảo vệ khu vực.

Nội Tại

Hỏa Ưng Nghịch Ngợm

Đòn đánh thường của Lai Tây Áo sẽ gây sát thương trong một phạm vi và gây thêm sát thương tương đương 1% Máu tối đa của mục tiêu.

Tuy nhiên nó có thể bị chặn lại bởi các tướng địch khác.

Kỹ năng

Đạn Cường Hóa Hữu Hạn
  • Hồi chiêu: 5s
  • Năng lượng: 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90
  • Sát thương: 200 / 216 / 232 / 248 / 264 / 280

Lai Tây Áo nạp đạn cường hóa cho 3 đòn đánh thường tiếp theo, đòn cường hóa gây sát thương trong phạm vi lớn hơn và gây thêm sát thương tương đương với 1% Máu tối đa + 200 (+15% Công vật lý) Sát thương vật lý.

Huyền Thoại Xuất Hiện
  • Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s
  • Năng lượng: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95

Lai Tây Áo ném một quả bom khói tạo thành một vùng khói mù, ở trong khói mù anh ta và đồng minh được tàng hình trong 3.5s

Đồng thời Lai Tây Áo bay lên không trung nhờ phản lực và nhận được gia tốc bùng nổ trong 0.8s

Khi đang ở trên không có thể sử dụng chiêu 2 mà không phải ném ra bom khói, và đòn đánh thường từ trên không sẽ không bị chặn bởi các tướng địch khác.

Pháo Hoa Biển Hoàng Hôn
  • Hồi chiêu: 45s
  • Năng lượng: 100 / 110 / 120

Lai Tây Áo nhảy lên không trung, chọn một tướng địch và bắn 5 quả tên lửa vào mục tiêu, mỗi quả tên lửa gây 400 (+50% Công vật lý) (+8% Máu đã mất) Sát thương vật lý lên các mục tiêu trong vụ nổ.

Khi một mục tiêu bị nhiều tên lửa tấn công liên tục sát thương của tên lửa lên cùng một mục tiêu bị giảm đi 25% sau quả đầu tiên.

Mỗi tướng địch có thể hứng chịu 1 quả tên lửa thay cho mục tiêu bị khóa.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Alessio

Gợi ý bộ trang bị khác cho Alessio

Bảng Ngọc phù hợp cho Alessio

Họa Nguyên Họa Nguyên Ưng Nhãn Ưng Nhãn Thú Liệp Thú Liệp

Chú thích : Tăng sát thương đầu ra

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Gầm Thét Gầm Thét

Đồng đội tốt của Alessio

Tướng bị Alessio khắc chế

Tướng khắc chế Alessio