Lưu ý: Chúc Duyên VGVD đang trong bản Beta nên các thông tin và bộ ảnh của vị tướng này có thể sẽ không được đẹp và chính xác 100%. Thông tin về vị tướng này sẽ được vuonggiavinhdieu.net cập nhật lại theo bản gốc sớm nhất sau khi nhà phát hành công bố.

Đánh giá tướng

Khả năng sinh tồn: ★★★
Sát thương: ★★★★★
Hiệu ứng kỹ năng: ★★★★★★★★
Độ khó: ★★★★★★★★

Nội Tại

Lắng Nghe Điều Ước

Hiệu ứng kỹ năng của Chúc Duyên sẽ kiếm thêm tiền vàng để phục hồi sinh mạng hoặc gây sát thương cho anh hùng. Cô sẽ nhận được 1 đồng vàng cho mỗi 2,5% lượng máu tối đa của mục tiêu được phục hồi cho đồng hoặc chính cô ta. Mỗi lần gây sát thương cho mục tiêu là 1.5% máu tối đa, trừ đi 1 vàng từ mục tiêu.

Khi ra khỏi giao tranh, Chúc Duyên cường hóa đòn tấn công cơ bản tiếp theo: vung về phía trước kẻ địch gây 100% sát thương vật lý140 + 20 sát thương phép. Nếu không tham gia chiến đấu, nó sẽ hồi chiêu trong 5 giây.

Các đòn tấn công cơ bản của Chúc Duyên (bao gồm cả các đòn tấn công cơ bản được cường hóa) gây thêm 70 + 10% sát thương phép lên lính/quái rừng/quái được triệu hồi.

Các đòn tấn công cơ bản của Chúc Duyên có thể vượt địa hình sau mỗi 5s.

Kỹ năng

Chung Một Nhịp Đập

Chúc Duyên đánh dấu một anh hùng đồng minh và ra lệnh cho Hồng Duyên hồi phục cho anh ta 100 + 12% sát thương phép + 4% HP đã mất của mục tiêu thành sát thương phép và theo dõi trong 5 giây. Trong thời gian này, nếu có một anh hùng đồng minh khác của Chúc Duyên trong phạm vi 350, Hồng Duyên sẽ kích hoạt và hồi 200 + 24% sát thương phép thành máu máu.. Khi hai Hồng Duyên đang theo sau một mục tiêu và gần nhau, tăng 15% tốc độ di chuyển và cung cấp thêm 100 + 12% sát thương phép hồi phục máu cho cả hai khi kích hoạt.

Nếu mục tiêu đã bị đánh dấu, Chúc Duyên sẽ bay theo Hồng Duyên để bay đến đó (kích hoạt Hồng Duyên chưa được kích hoạt) và bám theo mục tiêu đó trong 2 giây, trong thời gian đó, nó sẽ hồi phục HP bằng 500 + 60% sát thương phép cho chính nó và mục tiêu. Khi được bị khống chế/chủ động di chuyển, sẽ theo sau trạng thái và đạt được hiệu ứng tăng tốc trong thời gian ngắn.

Trong vòng 5 giây, Chúc Duyên có thể sử dụng lại kỹ năng này. Nếu không được dùng, kỹ năng sẽ được làm mới.

Chia Tay Oán Hận

Chúc Duyên đánh dấu một tướng địch và điều khiển Lam Duyên gây ra 200 + 24% sát thương phép cho nó và theo dõi trong 5 giây, gây lộ diện và 100 + 12% sát thương phép mỗi giây. Khi hết 5 giây, sẽ gây tổng sát thương 200 + 24% sát thương phép + 6% máu đã mất của mục tiêu thành sát thương phép. Trong khoảng thời gian này, khi có một tướng địch khác trong khoảng cách 350 tới mục tiêu, Lam Duyên sẽ ngừng gây sát thương và hoàn trả phí Duyên thu được cho mục tiêu đã thu cho mục tiêu; khi hai Hồng Duyên đang theo sau một mục tiêu và gần nhau, tốc độ di chuyển của chúng sẽ giảm 30%.

Nếu mục tiêu đã bị đánh dấu, Chúc Duyên sẽ đi theo Lam Duyên và bay tới trước mặt nó (kích hoạt Lam Duyên chưa được kích hoạt), liên tục sử dụng phép thuật để làm mục tiêu bất động trong 1 giây và gây ra tổng sát thương 400 + 48% sát thương phép + 6% máu đã mất của mục tiêu thành sát thương phép. Trong thời gian đó mục tiêu không thể gây sát thương cho Chúc Duyên. Khi được bị khống chế/chủ động di chuyển, cô sẽ rời khỏi trạng thái thi triển, ngừng bất động và gây sát thương, đồng thời đạt được hiệu ứng tăng tốc trong thời gian ngắn.

Trong vòng 5 giây, Chúc Duyên có thể sử dụng lại kỹ năng này. Nếu không được dùng, kỹ năng sẽ được làm mới.

Gặp Gỡ Định Mệnh

Chúc Duyên chỉ đạo các nhóm Duyên Tử bay về phía trước, đánh dấu ấn vào đồng minh và địch, Hồng Duyên màu đỏ theo sau và hồi phục 500 + 80% sát thương phép thành HP cho các anh hùng đồng minh trên đường đi và đánh dấu, Lam Duyên theo sau và gây 500 + 80% sát thương phép cho kẻ địch trên đường và đánh dấu.

Nếu anh hùng đồng minh đã có Lam Duyên theo sau, sẽ hồi thêm HP và tốc độ di chuyển của họ sẽ tăng thêm 30%, đồng thời điểm đánh dấu và thời gian của Lam Duyên sẽ được làm mới.

Nếu kẻ địch đã có Hồng Duyên theo sau, gây thêm sát thương phép và làm bất động địch trong 1 giây, đồng thời dấu ấn và thời gian của Lam sẽ được làm mới cùng lúc.

Bị động: Với mỗi 1 đồng vàng thu được thông qua nội tại Lắng Nghe Điều Ước, khả năng hồi phục HP và sát thương phép thuật do Duyên Tử gây ra sẽ tăng thêm 1 điểm.

Bảng Ngọc phù hợp cho Chúc Duyên

Túc Mệnh Túc Mệnh Điều Hòa Điều Hòa Hồi Thanh Hồi Thanh

Phụ Trợ phù hợp nhất

Siêu Hồi Máu Siêu Hồi Máu Tốc Biến Tốc Biến