Thái Văn Cơ là một nhân vật anh hùng phụ trợ phục hồi trong Vương Giả Vinh Diệu, kỹ năng thứ hai của cô là kiểm soát và cô có ba kỹ năng phục hồi máu bao gồm cả kỹ năng bị động, cô có thể được gọi là “con suối biết đi”.

Thái Văn Cơ dễ sử dụng, có ý nghĩa chiến lược lớn, lại có khả năng bảo vệ hàng sau mạnh mẽ, thích hợp cho những người chơi thích hỗ trợ bảo vệ và bạn bè chơi đen để tăng điểm.

Nội Tại

Trường Ca Hàng
 • Hồi chiêu: 10s

Khi Văn Cơ nhận sát thương, cô bé sẽ ngay lập tức tăng 70% Tốc chạy giảm dần trong 2s và phục hồi lại 250 (+ 50% Công phép) Máu mỗi 1s trong 2s.

Kỹ năng

Tư Vô Tà
 • Hồi chiêu: 15s / 14.4s / 13.8s / 13.2s / 12.6s / 12s
 • Năng lượng: 100
 • Hồi phục: 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120

Khi Văn Cơ phát nhạc, cô bé sẽ tăng 20% ​​Tốc chạy trong 3s, đồng thời hồi lại 60 (+20% Công phép) Máu cho bản thân và đồng minh mỗi 0.5s trong phạm vi

Bản nhạc kéo dài trong 3s

Hồ Già Lạc
 • Hồi chiêu: 9s
 • Năng lượng: 70
 • Sát thương: 250 / 290 / 330 / 370 / 410 / 450

Thái Văn Cơ phát ra một làn sóng âm theo hướng xác định, sau khi đánh trúng sẽ nảy lên giữa kẻ địch, mỗi lần trúng sẽ gây 250 (+ 40% Công phép) sát thương phép và làm choáng chúng trong 0.75s

Mỗi đợt sóng âm có thể nảy lên tối đa 6 lần và cùng một mục tiêu có thể bị nảy tối đa 2 lần. Lần nảy thứ 2 lên cùng 1 anh hùng đối địch chỉ gây ra 50% sát thương ban đầu và thời gian làm choáng.

Vong Ưu Khúc
 • Hồi chiêu: 60s
 • Năng lượng: 120
 • Hồi phục: 90 / 135 / 180
 • Song giáp: 250 / 325 / 450

Thái Văn Cơ gảy đàn bao quanh xung quanh, và cứ sau 0.5s sẽ phục hồi 90 (+50% Công phép) Máu cho tướng đồng minh có lượng máu thấp nhất trong phạm vi trong 5s đồng thời tăng 250 (+30% Công phép) giáp vật lý và giáp phép.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho THÁI VĂN CƠ

Chú thích : Sự kết hợp kỹ năng của Thái Văn Cơ khiến cô ấy rất an toàn. Sử dụng sự hồi phục mana của Cốc Lục Bảo và khả năng chống chịu của áo giáp, Thái Văn Cơ không chỉ có thể theo dõi chuyển động của kẻ thù cho đồng đội mà còn đóng vai trò là người bảo vệ cá nhân để đồng đội của mình có thể yên tâm chiến đấu.

Gợi ý bộ trang bị khác cho THÁI VĂN CƠ

Chú thích : Nếu đối phương có quá nhiều khả năng hút máu mà phục hồi thì Trượng Truy Hồn sẽ là món đồ ưu tiên được lên sau cùng.

Bảng Ngọc phù hợp cho THÁI VĂN CƠ

Thánh Nhân Thánh Nhân Quân Hành Quân Hành Trường Sinh Trường Sinh

Chú thích : Thái Văn Cơ là một tướng hùng phụ trợ. Thánh Nhân có thể cải thiện khả năng phục hồi của các kỹ năng chủ động và bị động. Trường Sinh có thể cải thiện lượng máu của cô.

Phụ Trợ phù hợp nhất

Suy Nhược Suy Nhược Siêu Hồi Máu Siêu Hồi Máu

Đồng đội tốt của THÁI VĂN CƠ

Tướng bị THÁI VĂN CƠ khắc chế

Tướng khắc chế THÁI VĂN CƠ

Tổng hợp các phân tích, đánh giá, cách xây dựng tướng Thái Văn Cơ