Tang Khởi đến từ Trại Mộng Sa. Ở phía Tây Nam của Vùng Sa Trung Ương, qua những mê cung đá nặng nề, có một nơi cách ly khỏi thế giới bên ngoài – Thung Lũng Mộng Sa. Quê hương của Tang Khởi chính là nơi này. Người dân tộc Mộng Sa thích lắng nghe và thu thập câu chuyện, họ sống chung với đèn lửa và đầy hy vọng và tò mò với thế giới. Để mang câu chuyện mới về quê hương, Tang Khởi đã bí mật rời khỏi thế giới bên ngoài…

Nội Tại

Đom Đóm Bảo Hộ

Ngoài sát thương cơ bản, Đòn đánh thường của Tang Khởi sẽ gọi thêm đom đóm gây  100~200 (tăng theo cấp độ của tướng) (+20% Công phép) (+3% Máu cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch và làm lộ tầm nhìn của kẻ đó trong 3s.

Tang Khởi sẽ định kỳ hồi phục lại 50~100 (tăng theo cấp độ của anh hùng) (+10% Công phép) (+1.5% Máu cộng thêm) Máu cho đồng minh gần đó có lượng máu thấp nhất

Khi không có kẻ thù xung quanh anh ta có thể sử dụng đòn đánh thường hồi phục 50~100 (tăng theo cấp độ của anh hùng) (+10% Công phép) (+1.5% Máu cộng thêm) Máu cho bản thân, và quá trình sẽ bị gián đoạn để hồi phục cho đồng đội.

Kỹ năng

Tang Mộc Dẫn Lối
  • Hồi chiêu: 10 (-0.4/Lv)
  • Năng lượng: 60
  • Sát thương: 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Tang Khởi dẫn dắt sức mạnh của đom đóm đến vùng chỉ định gây 500 (+10% Công phép) sát thương phép và hất tung chúng 1s.

Đồng thời tiêu hao [Pháp Lực Đom Đóm] gây 50 (+10% Công phép) (+4% Máu cộng thêm) sát thương phép mỗi lớp.

Khi có những anh hùng đồng minh xung quanh, [Pháp Lực Đom Đóm] sẽ tiêu hao để hồi máu cho anh hùng đồng minh có Máu thấp nhất và mỗi lớp sẽ hồi 50 (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) Máu cho đồng minh.

[Pháp Lực Đom Đóm]: Tang Khởi cứ 1.5s nhận được 1 lớp, tối đa 9 lớp. Phạm vi kỹ năng mở rộng với số lớp.

Đạp Gió Khởi Hành
  • Hồi chiêu: 0.2s
  • Năng lượng: 60

Tang Khởi sẽ bay tới bụi cỏ đã chọn nhận 1 lớp [Pháp Lực Đom Đóm] và đạt được một con đom đóm mỗi khi bay được khoảng cách nhất định.

Sau 1s, con đom đóm bay về phía kẻ địch thấp máu nhất gần đó, gây 50 (+10% Công phép) (+4% Máu cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch và làm lộ tầm nhìn trong 3s hoặc khôi phục 50 (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) Máu cho anh hùng đồng minh.

Kỹ năng này có thể được trữ ba lần và thời gian trữ là 12s / 11.5s / 11s / 10.5s / 10s / 9.5s

Khi chạm vào, Sang Qi sẽ bay đến bãi cỏ kết nối với cơ thể hiện tại

Đom Đóm Sáng Nhỏ
  • Hồi chiêu: 25 (-2.5/Lv)
  • Năng lượng: 80 / 90 / 100

Tang Khởi triệu hồi 1 [Bụi Cỏ Ánh Sáng] tại vị trí chỉ định, tồn tại trong 6s. Bay đến bụi cỏ được triệu hồi sẽ nhận được 1 lớp [Pháp Lực Đom Đóm]

[Bụi Cỏ Ánh Sáng]: Sau khi bụi cỏ được triệu hồi sau 1s, nó sẽ phóng ra con đom đóm lên tối đa 5 anh hùng xung quanh gây 50 (+10% Công phép) (+4% Máu cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch  hoặc khôi phục 50 (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) Máu cho anh hùng đồng minh.

Các đơn vị kẻ thù đi vào vùng ánh sáng sẽ làm lộ tầm nhìn. Bụi Cỏ Ánh Sáng không sinh ra đom đóm khi chúng sắp biến mất. Bụi cỏ ánh sáng kéo dài 9s / 12s / 15s.

Sau khi cỏ ánh sáng biến mất, nó sẽ biến thành cỏ bình thường trong 30s.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Tang Khởi

Gợi ý bộ trang bị khác cho Tang Khởi

Bảng Ngọc phù hợp cho Tang Khởi

Túc Mệnh Túc Mệnh Tâm Nhãn Tâm Nhãn Điều Hòa Điều Hòa

Chú thích : Tăng máu tối đa và cung cấp nhiều điều trị, hồi máu và sát thương hơn

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Cấm Trụ Cấm Trụ

Đồng đội tốt của Tang Khởi

Tướng bị Tang Khởi khắc chế

Tướng khắc chế Tang Khởi