Đông Hoàng Thái Nhất, một nhà tầm thường từ dòng chảy của nhân loại, đã tìm ra một con đường để tiến gần hơn với sức mạnh của vị thần. Thấu hiểu được bí mật của “Chuyển Sinh Pháp”, ông ta trở thành một vị thần giả mạo, sử dụng sức mạnh của ánh sáng mặt trời và tự nhiên để làm nên những kỳ tích, nhưng cũng làm mờ đi sự phân biệt giữa thần và người. Tuy nhiên, khi sức mạnh của ông ta bắt đầu phai nhạt, sự thực nghiệm này dần trở thành một cuộc chiến để giữ lấy quyền lực và danh vọng. Liệu rằng ông ta có thể tiếp tục duy trì vị thế của mình trong thế giới phức tạp và đầy rẫy nguy hiểm này không?

Nội Tại

Mũ Đen Cắn Nuốt

Ma thuật bóng tối của Đông Hoàng ẩn chứa trong các ma cầu bóng tối bay quanh bản thân

Khi kẻ thù bị chạm vào quả cầu bóng tối, nó sẽ gây ra 100 (+ 3% Máu tối đa của kẻ địch) (+ 50% Công phép) sát thương phép.

Khi cầu bóng tối gây sát thương lên tướng địch, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ phục hồi 100 (3% Máu tối đa của bản thân) (+ 40% Công phép) Máu.

Khi mục tiêu không phải địch, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ phục hồi 1% Máu tối đa.

Kỹ năng

Ngày Lễ Nhật Thực
  • Hồi chiêu: 5s
  • Năng lượng: 60
  • Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600
  • Hồi phục: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300

Đông Hoàng Thái Nhất giải phóng sức mạnh của mình, gây 300 (+ 40% Công phép) sát thương phép lên khu vực xung quanh và tạo ra một quả cầu bóng tối

Tối đa 3 quả cầu bóng tối bay quanh bản thân

Khi giải phóng ma thuật đen, nếu gây sát thương lên anh hùng đối địch sẽ giảm 50% hồi chiêu và năng lượng

Sử dụng kỹ năng khi bản thân đa có 3 quả cầu bóng tối giúp bản thân hồi lại 150 (+60% Công phép) Máu

Số lượng cầu ma thuật đen sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của kỹ năng 2

Diệu Long Chiếu Báo
  • Hồi chiêu: 6s
  • Năng lượng: 75
  • Sát thương: 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Mỗi khi Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu quả cầu hắc ám, anh ta có thể triệu hồi một Diệu Long để tấn công theo hướng chỉ định, mỗi Diệu Long sẽ gây ra 500 (+ 60% Công phép) sát thương phép

Kẻ địch trong phạm vi của Diệu Long thứ nhất và thứ hai bị giảm 50% và 90% Tốc chạy trong 1s

Kẻ địch trong phạm vi của Diệu Long thứ ba sẽ bị choáng trong 1s

Khi thả Diệu Long ra, bản thân sẽ tăng 30% Tốc chạy, kéo dài 1s và mỗi cầu hắc ám sẽ tăng 10% Tốc chạy

Khế Ước Đọa Thần
  • Hồi chiêu: 50s / 45s / 40s
  • Năng lượng: 100

Đông Đế Thái Nhất lao tới trói buộc mục tiêu trong 2s tạo liên kết bản thân với mục tiêu, đồng thời lập tức triệu hồi 3 quả cầu bóng tối xung quanh bản thân.

Suốt thời gian này cả hai đều bất động hoàn toàn dưới tác động của mối liên kết không thể bị phá vỡ

Đặc biệt mọi sát thương bất kỳ ai trong cả hai gánh chịu đều sẽ được truyền đến người còn lại

Tăng 25% Tốc độ quay cầu bóng tối trong thời gian áp chế, tăng 5% Tốc quay cho mỗi 50 Công phép. Tối đa 100%

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT

Chú thích : Đông Hoàng Thái Nhất cần duy trì lợi thế máu tối đa để đảm bảo an toàn cho bản thân khi tung ra chiêu cuối.

Gợi ý bộ trang bị khác cho ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT

Bảng Ngọc phù hợp cho ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT

Túc Mệnh Túc Mệnh Hư Không Hư Không Điều Hòa Điều Hòa

Chú thích : Lối chơi của Đông Hoàng Thái Nhất là đi lang thang và sử dụng các kỹ năng tối thượng để lấy máu trả bằng máu. Bộ ngọc này có thể tăng tốc độ di chuyển, sức khỏe và khả năng phục hồi của Đông Hoàng Thái Nhất trong giai đoạn đầu. Nó cũng có thể cải thiện khả năng chuyển vùng và gank sớm.

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Bộc Phá Bộc Phá

Đồng đội tốt của ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT

Tướng bị ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT khắc chế

Tướng khắc chế ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT