Minh Thế Ẩn được định vị là một anh hùng pháp sư phụ trợ, anh ta có thể sử dụng các kỹ năng của mình để cung cấp buff cho đồng đội và cũng có thể liên tục làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù trong trận chiến. Anh ta có thể nói là một anh hùng chiến lược, và hiệu ứng bùng nổ của chiêu cuối của anh ta chiêu thức mang lại cho Minh Thế Ẩn khả năng thu hoạch mạnh mẽ.

Một anh hùng tạo ra buff như vậy là rất quan trọng trong trận chiến.

Nội Tại

Đại Cát Đại Lợi

Sau mỗi 5s đòn đánh thường sẽ được cường hóa gây 300 (+15% Công phép) sát thương phép, khi đòn cường hóa gây sát thương sẽ hồi lại 225 (+22% Công phép) Máu cho đồng đội được liên kết và 150 (+15% Công phép) Máu cho bản thân

Nếu kẻ địch trúng đòn không phải là anh hùng, lượng hồi phục sẽ thấp hơn, tương ứng là 150 (+15% Công phép) và 100 (+10% Công phép).

Kỹ năng

Lâm Quái · Vô Ưu
 • Hồi chiêu: 3s
 • Năng lượng: 50
 • Sát thương: 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180
 • Tăng công vật lý: 15 / 24 / 33 / 42 / 51 / 60
 • Tăng công phép: 24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84
 • Tăng tốc đánh: 15% / 18% / 21% / 24% / 27% / 30%
 • Sát thương tiếp xúc: 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 360

Tiểu Minh tung ma pháp giúp liên kết với một mục tiêu. Với các mục tiêu khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau.

Liên kết với đồng minh: Tăng công vật lý thêm 15 (+6% Công phép), 24 (+10% Công phép) Công phép, 5% Tốc chạy, 15% Tốc đánh

Khi liên kết với kẻ địch: Giảm công vật lý đi 50 (+9% Công phép), 75 (+13% Công phép) Công phép, gây 30 (+20% Công phép) sát thương phép sau mỗi 0.5s. Và gây thêm 100% sát thương cho kẻ địch chạm vào sợi dây liên kết. Kẻ địch bị liên kết sẽ bị phát hiện tầm nhìn

Nâng cấp bản thân: Tăng 2/3 giá trị Công vật lý và Công phép (không bị mất khi đứt liên kết) đồng thời tăng 15% Tốc chạy

Hiệu ứng thuộc tính có thể chuyển đổi trạng thái bằng cách kích hoạt kỹ năng [Sư Quái – Phi Dực].

Sư Quái · Phi Dực
 • Hồi chiêu: 3s
 • Năng lượng: 50
 • Thay đổi phòng thủ: 20% / 22% / 24% / 26% / 28% / 30%

Kích hoạt sẽ thay đổi trạng thái của dây liên kết trên mục tiêu.

Trạng thái phòng thủ: Tăng 2/3 giá trị Giáp vật lý và Giáp phép (không bị mất khi đứt liên kết)

Liên kết với đồng minh: Tăng 20% Giáp vật lý và giáp phép

Liên kết với kẻ địch: Giảm 20% Giáp vật lý và giáp phép

Thái Quái · Trường Sinh
 • Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s
 • Năng lượng: 120
 • Sát thương cơ bản: 1000 / 1500 / 2000

Tiểu Minh niệm chú trong 0.75s sau đó hiến tế Máu của bản thân mình phóng về phía đối phương theo đường liên kết.

Liên kết kẻ địch: Gây 1000 (+150% Công phép) sát thương chuẩn

Liên kết đồng minh: Hồi lại lượng Máu tương đương với sát thương

Nội tại: Tiểu Minh hồi phục 5% Máu đã mất mỗi giây sau khi rời giao tranh.

Giá trị máu hiến tế sẽ không vượt quá Máu hiện tại và Máu đã mất sẽ hồi trong 10s

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho MINH THẾ ẨN

Gợi ý bộ trang bị khác cho MINH THẾ ẨN

Bảng Ngọc phù hợp cho MINH THẾ ẨN

Túc Mệnh Túc Mệnh Hư Không Hư Không Điều Hòa Điều Hòa

Chú thích : Cải thiện khả năng sống sót cho Minh Thế Ẩn

Phụ Trợ phù hợp nhất

Ngất Ngư Ngất Ngư Cấm Trụ Cấm Trụ

Đồng đội tốt của MINH THẾ ẨN

Tướng bị MINH THẾ ẨN khắc chế

Tướng khắc chế MINH THẾ ẨN

Tổng hợp các phân tích, đánh giá, cách xây dựng tướng Minh Thế Ẩn