Cuồng Thiết, biệt danh là “Kẻ Thách Thức” của thành phố Alkana, là một trong những lính đánh thuê nổi tiếng nhất. Anh ta là người mạnh mẽ, dám thách thức các nhà xây dựng thành phố.

Cuồng Thiết không chỉ là một lính đánh thuê thông thường, mà còn là một nhà quan sát nhạy bén về sự thay đổi kỳ lạ của thành phố. Được người ta nhớ đến với sự kiên cường và tinh thần bất khuất, Cuồng Thiết dường như là một người luôn tìm kiếm sự thật đằng sau sự thay đổi kỳ quặc của Alkana.

Nội Tại

Chiến Xa Không Sợ Hãi

Đòn đánh thường và các kỹ năng dạng cơ bản của Cuồng Thiết đánh trúng mục tiêu sẽ sạc năng lượng cho vũ khí của anh ta.

Khi điểm năng lượng đạt đến tối thiểu 30 điểm thì mỗi đòn đánh thường sau đó gây thêm 50 Sát thương vật lý và hồi lại 70 Máu đồng thời cường hóa các kỹ năng của anh, đem đến các hiệu ứng cường hóa khác nhau và không tiếp tục sạc năng lượng nữa.

Đánh thường mỗi đòn sạc 7 điểm năng lượng, kỹ năng trúng 1 đơn vị sạc 10 điểm năng lượng, tối đa tích trữ 90 điểm năng lượng.

Kỹ năng

Lưỡi Đao Vụn Vỡ
 • Hồi chiêu: 5s
 • Sát thương cơ bản: 80 / 110 / 140 / 170 / 200 / 230
 • Sát thương cường hóa: 120 / 165 / 210 / 255 / 300 / 345
 • Hồi phục: 20 / 36 / 42 / 48 / 54 / 60
 • Hồi phục cường hóa: 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120

Cuồng Thiết vung vũ khí về phía trước 2 lần, mỗi lần gây 80 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý và hồi phục 30 (+16% Công vật lý) Máu kèm theo 2% Máu đã mất.

Sạc điện cường hóa: Sát thương tăng lên đến 120 (+150% Công vật lý) sát thương vật lý, hồi phục tăng lên đến 60 (+32% Công vật lý) Máu kèm theo 4% Máu đã mất.

Cường Kích Phong Bạo
 • Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s /8s
 • Sát thương lướt: 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300
 • Cường hóa đánh thường: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400
 • Sát thương cường hóa: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600

Cuồng Thiết lao về phía trước, gây 150 (+75% Công vật lý) sát thương vật lý lên các mục tiêu trên đường đi. Sau khi dừng lại đòn đánh thường tiếp theo được cường hóa, gây 200 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý kèm theo 50% giảm tốc trong 2s.

Sạc điện cường hóa: đánh đòn cường hóa khi năng lượng đạt đến tối thiểu 30 điểm, sát thương tăng lên đến 300 (+150% Công vật lý) sát thương vật lý, kèm theo hất tung và choáng mục tiêu trong 1s, sau đó giảm tốc trong 1s.

Trường Lực Áp Chế
 • Hồi chiêu: 12s
 • Sát thương: 250 / 375 / 500
 • Sát thương cường hóa: 325 / 485 / 645
 • Lá chắn: 1000 / 1500 / 2000
 • Cướp tốc chạy: 20 / 35 / 50

Cuồng Thiết đập mạnh vũ khí của mình xuống mặt đất, gây 250 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý kèm theo giảm tốc 50% trong 1.5s. Đồng thời tạo một lớp lá chắn giúp chặn 1000 sát thương trong 6s.

Sạc điện cường hóa: Sát thương tăng lên đến 325 (+140% Công vật lý) sát thương vật lý. Lá chắn tăng lên đến 1500. Đồng thời tạo thành một trường điện từ được tạo ra, gây 70 (+70% Công vật lý) sát thương vật lý và đánh cắp 20 mỗi tướng địch trúng chiêu.

Phạm vi của trường điện từ sẽ mở rộng theo cấp kỹ năng.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho CUỒNG THIẾT

Gợi ý bộ trang bị khác cho CUỒNG THIẾT

Chú thích : Cải thiện sát thương đầu ra và giảm thời gian hồi chiêu

Bảng Ngọc phù hợp cho CUỒNG THIẾT

Dị Biến Dị Biến Ưng Nhãn Ưng Nhãn Ẩn Nặc Ẩn Nặc

Chú thích : Tăng công vật lý và xuyên giáp

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Bộc Phá Bộc Phá

Đồng đội tốt của CUỒNG THIẾT

Tướng bị CUỒNG THIẾT khắc chế

Tướng khắc chế CUỒNG THIẾT