Mộng Kỳ, một thành viên của dòng họ Sinh Mộng, sinh ra từ lòng của trời đất và sống trong rừng Mộng Ảo. Trưởng thành, Mộng Kỳ bị lạc vào giấc mơ của một vị thần và trở thành bạn của họ. Sau khi vị thần biến mất, Mộng Kỳ tiếp tục hành trình trên đất liền, mang theo ký ức và một món quà chờ đợi ngày gặp lại.

Nội Tại

Thực Mộng

Mỗi khi dùng kỹ năng Mộng Kỳ sẽ nhận thêm điểm năng lượng, mỗi 10 điểm năng lượng sẽ tăng 6 Công vật lý, 8 Giáp vật lý và Giáp phép.

Mộng Kỳ sẽ tiêu hao 5/15 điểm năng lượng mỗi 1s khi trong trạng thái giao tranh/không giao tranh.

Kỹ năng

Mộng Cảnh Vương Vấn
  • Hồi chiêu: 6s
  • Lá chắn: 175 / 210 / 245 / 280 / 315 / 350
  • Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500
  • Hồi chiêu: 0.5s / 0.6s / 0.7s / 0.8s / 0.9s / 1s

Mộng Kỳ điều khiển sức mạnh giấc mơ tạo lá chắn hấp thụ 175 (+150% Công vật lý) sát thương, gây 250 (+60% Công vật lý) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh. Đồng thời nhận 30 điểm năng lượng.

Đòn đánh thường trúng kẻ địch sẽ giúp [Mộng Cảnh Vương Vấn] giảm 0.5s – 1s hồi chiêu

Bong Bóng Mộng Lực
  • Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s
  • Sát thương cơ bản: 130 / 152 / 174 / 196 / 218 / 240
  • Sát thương cường hóa: 100 / 128 / 156 / 184 / 212 / 240

Mộng Kỳ ném ra 1 bóng bóng giấc mơ và tăng 30% Tốc chạy trong 2s.

Khi bong bóng lần đầu bay về bản thân. Mộng Kỳ sẽ ném nó 1 lần nữa vào kẻ địch gần đó.

Bong bóng gây ra 130 (+20% Công phép) sát thương phép và giảm tốc chạy của đối phương (1% cho mỗi 25 Công vật lý) trên đường bay, kéo dài 2s. Hiệu ứng giảm tốc có thể cộng dồn tối đa 4 lớp.

Mông Kỳ nhận được 30 điểm năng lượng sau khi thu hồi bong bóng, và bong bóng biến thành Bom Mộng Lực sẽ gây 100 (+24% Công phép) ~ 550 (+132% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trúng phải sau khi bị ném.

Bong Bóng Mộng Lực bay càng lâu sát thương càng cao. Tích lũy tối đa 5.5s

Bay Vòng Mộng Cảnh
  • Hồi chiêu: 40s / 35s / 30 s
  • Sát thương: 150 / 225 / 300
  • Dừng bay: 150 / 225 / 300
Mộng Kỳ thực hiện 1 chuyến du hành trong mơ, trong thời gian này tiếp tục tăng thêm năng lượng, gây 150 (+30% Công vật lý)(+30% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên bay.

Khi bắt đầu bay sẽ nhận được hiệu ứng miễn nhiễm. Tái kích hoạt sẽ ngừng chuyến bay, gây 150 (+30% Công vật lý)(+30% Công phép) sát thương phép và hất tung kẻ địch trong phạm vi 0.75s

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho MỘNG KỲ

Gợi ý bộ trang bị khác cho MỘNG KỲ

Bảng Ngọc phù hợp cho MỘNG KỲ

Mộng Yểm Mộng Yểm Tâm Nhãn Tâm Nhãn Thú Liệp Thú Liệp

Chú thích : Bởi vì bản thân Mộng Kỳ có nội tại tank tốt, nên khuyến khích tập trung vào tốc độ di chuyển và tấn công phép thuật, điều này có thể cải thiện khả năng sống sót và bù đắp hiệu quả hơn.

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Gầm Thét Gầm Thét

Đồng đội tốt của MỘNG KỲ

Tướng bị MỘNG KỲ khắc chế

Tướng khắc chế MỘNG KỲ