Tư Không Chấn, một quan chức quan trọng tại Thành An, được người dân tôn kính và coi là người không thể thiếu trong việc xây dựng và bảo vệ Thành An. Anh đã dẹp loạn, đẩy lùi kẻ thù và giải quyết những mối đe dọa và tranh chấp, đồng thời giúp Thành An phát triển thành một thành phố thịnh vượng.

Dù được dân chúng tôn vinh là anh hùng lớn, quá khứ của Tư Không Chấn vẫn là một bí mật, nhưng chính những thất bại và tổn thương đã làm cho anh trở thành “vị vua sấm sét” quyết tâm bảo vệ Thành An. Tuy không ai thực sự biết anh là ai, nhưng mọi người đều biết anh là một người cứng rắn và kiên định, luôn tin rằng sức mạnh là cách duy nhất để bảo vệ mọi thứ.

Nội Tại

Dẫn Thiên Lôi

Đòn đánh thường của Tư Không Chấn sẽ gây ra 140 (+30% Công vật lý) (+25% Công phép) sát thương phép

Khoảng cách gần sẽ kích hoạt đòn đánh cận chiến và giãn cách đánh thường được giảm xuống

Mỗi đòn đánh thường nhận được 1 tầng Lôi Điện, tối đa 6 tầng

Khi Lôi Điện đạt tối đa, Sấm Sét trên trời sẽ nổ ra giúp Tư Không Chấn có thêm cơ hội để tung ra các kỹ năng cơ bản

Sau khi sử dụng các kỹ năng cơ bản, Tư Không Chấn sẽ cường hóa đòn đánh thường gây 300 (+25% Công phép) sát thương phép trong 1 phạm vi rộng

Đòn đánh thường cường hóa tầm xa khóa mục tiêu và lính sẽ chịu 75% sát thương, đồng thời không kích hoạt hiệu ứng đòn đánh thường

Kỹ năng

Sét Tốc Độ
  • Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s
  • Sát thương: 180 / 216 / 252 / 288 / 324 / 360
  • Lá chắn: 210 / 235 / 260 / 285 / 310 / 335

Tư Khống Chấn biến thành Sét Tốc và lao về phía trước(Mất 0.05s để lao lên), gây 180 (+20% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường và nhận 210 (+10% Công phép) lá chắn trong 2s

Sét Đánh Mãnh Liệt
  • Hồi chiêu: 13s / 12.6s / 12.2s / 11.8s / 11.4s / 11s
  • Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Tư Không Chấn giải phóng một luồng sấm sét dữ dội về phía trước, phát nổ khi đạt phạm vi tối đa hoặc một khoảng thời gian ngắn khi nó chạm vào một đơn vị

Phát nổ gây ra hiệu ứng đẩy lùi và 250 (+30% Công phép) sát thương phép

Đơn vị càng gần Tư Không Chấn sẽ bị đẩy lùi càng xa

Sét Vang Chớp Giật
  • Hồi chiêu: 70s / 60s / 50s
  • Sát thương Lôi Kích: 80 /100/120
  • Lá chắn: 180 / 210 / 240
  • Sát thương tiếp đất: 360 / 540 / 720
  • Sát thương đánh thường: 100 / 150 / 200

Tư Không Chấn bay lên không trung, biến hình thành Lôi Vương

Quá trình biến hình kéo dài 1.5s, trong thời gian đó ở trạng thái miễn khống chế, gia tăng 30% Tốc chạy và không bị cản trở bởi địa hình

Đồng thời đặt 5 chiếc trống gây ra Lôi Kích công ngẫu nhiên mục tiêu xung quanh (ưu tiên tướng địch)

Mỗi đòn Lôi Kích gây 80 (+4% Công phép) sát thương phép

Tư Không Chấn thu được 1 Lôi Điện và lá chắn hộ thể hấp thụ 180 (+10% Công phép) sát thương trong 1s

Gây 360 (+35% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch xung quanh khi tiếp đất

Hình thái Lôi Vương tồn tại tròn 10s. Đòn đánh thường thu được 2 Lôi Điện

Đòn đánh thường xa sẽ gây ra chuỗi sấm sét, phóng điện gây 100 (+10% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch. Đòn đánh cường hóa sẽ được gia tăng phạm vi gây sát thương

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Tư Không Chấn

Gợi ý bộ trang bị khác cho Tư Không Chấn

Chú thích : Cải thiện sát thương đầu ra và tăng một chút máu, năng lượng

Bảng Ngọc phù hợp cho Tư Không Chấn

Mộng Yểm Mộng Yểm Tâm Nhãn Tâm Nhãn Thú Liệp Thú Liệp

Chú thích : Tăng tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển, giúp dễ dàng tích lũy nội tại hơn và kích hoạt các đòn tấn công cơ bản nâng cao.

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Gầm Thét Gầm Thét

Đồng đội tốt của Tư Không Chấn

Tướng bị Tư Không Chấn khắc chế

Tướng khắc chế Tư Không Chấn