Danh sách tướng đi đường hỗ trợ/roaming Vương Giả Vinh Diệu – Honor of Kings

Tướng đi hỗ trợ, roaming trong Vương Giả Vinh Diệu thường có khả năng hỗ trợ toàn đội mạnh mẽ và di chuyển linh hoạt giữa các đường. Vai trò của họ là gank các đường khác để tạo ưu thế số người, đồng thời cung cấp hỗ trợ quan trọng trong các cuộc giao tranh và điều hướng chiến đấu.