Khương Tử NhaLão Phu Tử, hai nhà hiền triết của dân tộc, đã dấn thân vào cuộc hành trình gian nan “Hỏi Thần” để tìm kiếm giải pháp cho tương lai đầy khó khăn của người dân. Dẫn đầu họ là một thế hệ trẻ tràn đầy quyết tâm, sẵn lòng hy sinh cho sự sống còn của bộ tộc. Nhưng liệu họ có thể vượt qua được những thách thức khắc nghiệt trên con đường của mình và mang lại hy vọng cho người dân hay không?

Nội Tại

Phong Thần

Nếu Khương Tử Nha gây sát thương lên mục tiêu và mục tiêu bị hạ trong vòng 3s sẽ cung cấp cho bản thân 1 – 3 quả cầu ánh sáng giúp gia tăng kinh nghiệm của bản thân.

Khi đã đạt đến cấp 15, bản thân sẽ được phục hồi sức mạnh thần lực đạt được kỹ năng 1 lần [Tứ Phong Thần Lực] và đột phá sức mạnh của bản thân lên đến cấp độ 25.

Mỗi lần thăng cấp bản thân sẽ nhận thêm 20 Công phép/tầng. Sử dụng [Tứ Phong Thần Lực] để giúp 1 đồng đội nhận 1800 Kinh nghiệm và đột phá cấp độ lên 25.

Kỹ năng

Thần Lực Phong Ấn
 • Hồi chiêu: 8s
 • Tiêu hao: 50
 • Sát thương phép cơ bản: 75 / 83 / 91 / 99 / 107 / 115
 • Chỉ số giảm song giáp: 10% / 12% / 14% / 16% / 18% / 20%
 • Chỉ số giảm tốc chạy: 50% / 54% / 58% / 62% / 66% / 70%

Khương Tử Nha tập trung năng lượng phong ấn kẻ địch trong phạm vi gây 75 (+ 13,5% Công phép) sát thương phép mỗi 0,4s trong 3,5s.

Kẻ thù trong thời gian phong ấn sẽ bị giảm dần Tốc chạy, Giáp vật lý, Giáp phép (Tối đa 50% Tốc chạy, 10% Giáp vật lý, 10% Giáp phép).

Sau khi kỹ năng tấn công sẽ cung ấp cho bản thân 30% Tốc chạy giảm dần trong 1s.

Đả Thần Chi Phạt
 • Hồi chiêu: 11s / 10,4s / 9,8s / 9,2s / 8,6s / 8s
 • Tiêu hao: 60
 • Sát thương phép vòng ma thuật cơ bản: 60 / 68 / 76 / 84 / 92 / 100
 • Sát thương nổ cơ bản: 300 / 345 / 390 / 435 / 480 / 525

Khương Tử Nha kích giải phóng vòng ma thuật gây sát thương 3 lần cho kẻ địch trong phạm vi, mỗi lần gây 60 (+ 12% Công phép) sát thương phép, sau một khoảng thời gian ngắn vòng ma thuật phát nổ gây 300 (+ 70% Công phép) sát thương phép và hất tung mục tiêu trong vòng trong 0,75s.

Thiên Nhân Pháp Tắc
 • Hồi chiêu: 12s / 11s / 10s
 • Năng lượng: 70
 • Sát thương cơ bản 2 đợt đầu tiên: 125 / 175 / 225
 • Sát thương cơ bản đợt 3: 600 / 800 / 1000

Khương Tử Nha tập trung năng lượng về phía chỉ định phóng 3 đợt sóng xung kích về phía trước:

Hai đợt đầu tiên gây 125 (+ 20% Công phép) sát thương phép

Đợt cuối cùng gây 600 (+ 80% Công phép) sát thương phép

Sau khi bản thân đạt cấp 15 và hồi phục được thần lực thời gian tụ lực tăng 10%. Qúa trình tụ lực kéo dài tối đa 2s, di chuyển hoặc tái kích hoạt kỹ năng sẽ lập tức phóng thích xung kích, thời gian tụ lực sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách tấn công của xung kích. (Tối đa 1800 khoảng cách)

Sóng xung kích có thể gây ra 10% sát thương lên công trình trên đường đi của nó.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Khương Tử Nha

Gợi ý bộ trang bị khác cho Khương Tử Nha

Bảng Ngọc phù hợp cho Khương Tử Nha

Mộng Yểm Mộng Yểm Hiến Tế Hiến Tế Luân Hồi Luân Hồi

Chú thích : Cải thiện sát thương đầu ra và giảm thời gian hồi chiêu

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Tốc Hành Tốc Hành

Đồng đội tốt của Khương Tử Nha

Tướng bị Khương Tử Nha khắc chế

Tướng khắc chế Khương Tử Nha