Hải Nguyệt, một trong những dòng dõi của trăng cổ, từng bị coi là vô dụng và bị bỏ rơi trong hoang dã. Sự xuất hiện của Đế Tuấn cứu cô khỏi bờ vực tử vong và cô thề sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho thần. Trong một trận chiến giữa các thần, cô sử dụng sức mạnh của “Bướm Mây” để giúp Đế Tuấn thoát khỏi nguy hiểm. Hải Nguyệt giữ niềm tin sâu sắc rằng một ngày nào đó, cô sẽ đưa lại ngôi vị cho Thần.

Nội Tại

Biệt Nguyệt

Có 3 Nguyệt Bàn phía sau Hải Nguyệt, sau khi sử dụng [Thuấn Hoa] hoặc [Lưu Quang] sẽ lập tức tiêu hao 1 Nguyệt Bàn. Sau khi tiêu hao hết Nguyệt Bàn, [Thuấn Hoa] và [Lưu Quang] sẽ rơi vào trạng thái hổi chiêu hoàn chỉnh đồng thời sẽ nhận 1 đòn đánh thường cường hóa.

Đòn đánh thường cường hóa sẽ phóng thêm 3 viên ngọc lưu ly gây 25 (+ 8% Công phép) sát thương phép mỗi viên ngọc.

Nếu [Thuấn Hoa] và [Lưu Quang] của Hải Nguyệt trúng mục tiêu sẽ khắc ấn ký lên đối phương. Sau khi đánh trúng mục tiêu một lần nữa, ấn ký sẽ được kích hoạt và gây ra các hiệu ứng khác nhau.

Kỹ năng

Thuấn Hoa
 • Hồi chiêu: 7s
 • Năng lượng: 40
 • Sát thương phép: 385 / 465 / 545 / 625 / 705 / 785
 • Sát thương chuẩn: 55 / 71 / 87 / 103 / 119 / 135

Hải Nguyệt sẽ phóng ra một vầng trăng về phía trước gây 385 (+ 75% Công phép) sát thương phép.

Nếu ấn ký được kích hoạt sẽ gây thêm 55 (+20% Công phép) sát thương chuẩn.

Lưu Quang
 • Hồi chiêu: 7s
 • Năng lượng: 40
 • Sát thương đầu tiên: 100 / 130 / 160 / 190 / 220 / 250
 • Sát thương đuổi tiếp:45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120
 • Giá trị giáp ảo: 320 / 385 / 450 / 515 / 580 / 645

Hải Nguyệt tung ra 3 viên ngọc lưu ly, viên ngọc đầu tiên gây 100 (+ 25% Công phép) sát thương phép, 2 viên ngọc tiếp theo gây 45 (+12% Công phép) sát thương phép và nhận 350 (+ 40% Công phép) giáp ảo đồng thời tăng dần tốc chạy lên thêm 30% trong 2s.

Nếu ấn ký được kích hoạt sẽ làm mục tiêu bị choáng trong 0.5s.

Hoan Hải Ánh Nguyệt
 • Hồi chiêu: 70s
 • Năng lượng: 70
 • Giá trị giáp ảo: 300 / 540 / 780
 • Miễn thương: 50% / 60% / 70%

Hải Nguyệt liên kết với 1 kẻ địch trong 1.5s, trong suốt khoảng thời gian này sẽ nhận được 50% Miễn thương. Nếu khoảng cách giữa 2 bên vượt quá khoảng liên kết cố định, liên kết sẽ bị ngắt và hồi 75% thời gian hồi chiêu của [Hoan Hải Ánh Nguyệt] .

Nếu liên kết thành công, Hải Nguyệt sẽ kéo kẻ địch vào ‘Huyễn Cảnh Thủy Nguyệt’. Sau khi vào huyễn cảnh, Hải Nguyệt sẽ được nhận 400 (+ 75% Công phép) giáp ảo.

Thời gian hồi chiêu kỹ năng của Hải Nguyệt sẽ giảm đi 50% trong huyễn cảnh.

Tái kích hoạt [Hoan Hải Ánh Nguyệt] một lần nữa trong huyễn cảnh sẽ giúp tăng 700 khoảng cách với mục tiêu.

Hết thời gian / kết liễu / bị kết liễu bản thân / kẻ địch sẽ thoát khỏi liên kết.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho HẢI NGUYỆT

Gợi ý bộ trang bị khác cho HẢI NGUYỆT

Bảng Ngọc phù hợp cho HẢI NGUYỆT

Mộng Yểm Mộng Yểm Tâm Nhãn Tâm Nhãn Điều Hòa Điều Hòa

Chú thích : Tăng khả năng hồi màu và xuyên giáp

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Tốc Hành Tốc Hành

Đồng đội tốt của HẢI NGUYỆT

Tướng bị HẢI NGUYỆT khắc chế

Tướng khắc chế HẢI NGUYỆT