Bùi Cầm Hổ, một lính gác từ trên tường Trường Thành, bất ngờ phát hiện ra một âm mưu phản quốc đang được bày mưu. Anh ta buộc phải rời bỏ nhiệm vụ để tìm hiểu sự thật đằng sau những âm mưu và tìm cách bảo vệ quê hương. Trong hành trình của mình, Bùi Cầm Hổ phải đối mặt với sự phản bội và hiểu rằng đôi khi sự thật không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng với niềm tin vào lòng trung thành và công lý, anh ta quyết tâm làm sáng tỏ mọi điều và bảo vệ vương quốc của mình.

Nội Tại

Thốn Kình (Trạng thái người)

Phạm vi tấn công của Bùi Cầm Hổ rộng hơn và đòn đánh thường giúp mỗi lại 5 Nội năng cho bản thân. Đòn đánh thưởng của anh ta cũng sẽ gây thêm 16 sát thương phép (tăng theo cấp anh hùng).

Các đòn đánh thường liên tiếp lên cùng một mục tiêu trong 3s có thể gây sát thương cộng dồn. Tối đa 3 lần sát thương cơ bản.

Nội tại – Bản Năng Dã Thú (Trạng thái hổ)

Dạng Hổ sẽ nhận được thêm 20 Công vật lý, 60 Giáp vật lý, 60 Giáp phép, 30 Tốc chạy.

Kỹ năng

Xung Quyền Thức (Trạng thái người)
 • Hồi chiêu: 8s / 7.6s / 7.2s / 6.8s / 6.4s / 6s
 • Nội năng: 40
 • Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Bắn 1 luồng khí công theo hướng chỉ định, gây 250 (+115% Công vật lý cộng thêm) sát thương phép, gây thêm sát thương phép tương đương với 8% Máu hiện tại của mục tiêu, đồng thời làm chậm 50% trong 1.5s

Kỹ năng trúng mục tiêu sẽ hồi phục 20 điểm năng lượng.

Thế Hổ Gầm (Tráng thái hổ)

Hồi chiêu: 3s                    Nội năng: 50

Cắn xé 1 mục tiêu tạo thành 300 (+130% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, mỗi 1% Máu mục tiêu mất đi sẽ chịu thêm 1% sát thương kỹ năng này.

Nếu kỹ năng này trực tiếp tiêu diệt mục tiêu sẽ hồi phục 20 điểm nội năng.

Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600

Khí Thủ Thức (Trạng thái người)
 • Hồi chiêu: 8s
 • Nội năng: 50
 • Sát thương: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350
 • Sát thương theo thời gian: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70
 • Tăng tốc đánh: 30% / 34% / 38% / 42% / 46% / 50%

Thi triển niệm khí bao quanh thân thể, gây 100 (+70% Công vật lý cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh khi hình thành lá chắn 400 (+150% Công vật lý cộng thêm) và nhận thêm 30% Tốc đánh kéo dài 5s.

Trong thời gian lá chắn hộ thể tồn tại, mỗi 0.5s gây thêm 20 (+14% Công vật lý cộng thêm) sát thương phép cho kẻ địch xung quanh

Thế Hổ Nhảy (Trạng thái hổ)

Hồi chiêu: 8s / 7.4s / 6.8s / 6.2s / 5.6s / 5s

Nội năng: 50

Bùi Cầm Hổ nhảy vồ về phía trước gây 160 (+70% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch.

Nếu trong quá trình nhảy chạm vào mép địa hình, có thể trong 1s tiếp theo sử dụng phím di chuyển điều chỉnh hướng nhảy tiếp đoạn thứ 2 gây 320 (+140% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch.

Nếu như đoạn nhảy vồ thứ 2 trúng kẻ địch sẽ hồi phục 20 Nội năng và trả lại 1 nửa thời gian hồi chiêu

Sát thương: 160 / 190 / 220 / 250 / 280 / 310

Sát thương lần 2: 320 / 385 / 450 / 515 / 580 / 645

Hóa Hổ (Trạng thái người)
 • Hồi chiêu: 6.4s / 5.6s / 4.8s / 4s
 • Nội năng: 0
 • Sát thương: 20 / 110 / 200 / 290

Bùi Cầm Hổ biến sang dạng Hổ, tăng 30% Tốc chạy trong 1s, và cường hóa 2 đòn đánh tiếp theo trong 7s.

Đòn đầu tiên vồ lấy mục tiêu gây 20 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 90% trong 1s.

Sau khi sử dụng đòn đánh thường thứ nhất, đòn đánh tiếp theo có thể sử dụng trong 5s

Đòn thứ 2 sẽ gây 20 (+100% Công vật lý) sát thương phép cho mục tiêu trong phạm vi

Hóa Người (Trạng thái hổ)

Hồi chiêu: 6.4s / 5.6s / 4.8s / 4s                    Nội năng: 0

Bùi Cầm Hổ biến sang dạng Người, tăng 30% Tốc chạy trong 1s và cường hóa cho 1 đòn đánh tiếp theo, tạo thành 1 viên đạn nguyên khí bắn về phía trước gây 100 (+100% Công vật lý) sát thương phép cho kẻ địch và khu vực hình quạt phía sau.

Sát thương: 100 / 300 / 500 / 700

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho BÙI CẦM HỔ

Gợi ý bộ trang bị khác cho BÙI CẦM HỔ

Bảng Ngọc phù hợp cho BÙI CẦM HỔ

Dị Biến Dị Biến Ưng Nhãn Ưng Nhãn Ẩn Nặc Ẩn Nặc

Chú thích : Tăng công vật lý và xuyên giáp

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Trừng Trị

Đồng đội tốt của BÙI CẦM HỔ

Tướng bị BÙI CẦM HỔ khắc chế

Tướng khắc chế BÙI CẦM HỔ