Tôn Sách, còn được gọi là “Tiểu bá vương của Giang Đông”, cùng với nhóm của anh chiến đấu để chấm dứt sự thống trị của các hào phú vị tại Giang Đông và mang lại sự công bằng cho mọi người. Anh và người đồng minh của mình đối mặt với những khó khăn từ cơn bão gió khốc liệt, nhưng cuối cùng, họ vượt qua và đến được bờ.

Trong quá trình này, anh gặp và yêu một cô gái đẹp đến từ gia tộc phù thủy Qiao, người đã giúp anh vượt qua những thử thách. Mặc dù có những rắc rối và nguy hiểm, anh quyết tâm tiến về phía trước, không chỉ cho chính mình mà còn cho Giang Đông, mang lại ánh sáng và hy vọng cho mọi người.

Nội Tại

Sóng Dữ

Mỗi 6s, đòn đánh thường tiếp theo của Tôn Sách sẽ cường hóa gây 110 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý và hồi phục lại cho bản thân 55 (+ 30% Công vật lý) (+ 3% Máu đã mất) Máu

Mỗi lần Tôn sách chịu sát thương vật lý hoặc kỹ năng trúng mục tiêu. Tôn Sách sẽ nhận được 1 tầng Bất Khuất tối đa 10 tầng

Mỗi tầng sẽ tăng 20 (+2*Lv “Tối đa 15 cấp”) Giáp vật lý trong 6s.

Kỹ năng

Chém Sóng Phá Gió
  • Hồi chiêu: 8s / 7.8s / 7.6s / 7.4s / 7.2s / 7s
  • Năng lượng: 50
  • Sát thương lướt: 110 / 132 / 154 / 176 / 198 / 220
  • Sát thương điểm cuối: 220 / 264 / 308 / 352 / 396 / 440

Tôn Sách xung phong về phía trước, gây 110 (+45% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi.

Xung phong đến điểm cuối gây 220 (+90% Công vật lý) sát thương vật lý cho phạm vi

Sau 1 khoảng thời gian ngắn tại phạm vi này gây thêm sát thương tương tự và hất tung 1s.

Sóng To Gió Lớn
  • Hồi chiêu: 9s / 8.4s / 7.8s / 7.2s / 6.6s / 6s
  • Năng lượng: 70
  • Sát thương: 180 / 242 / 304 / 366 / 428 / 490

Tôn Sách liên tiếp chém 3 lần về phía trước.

Mỗi lần chém sát thương tăng dần 25%.

Sát thương cơ bản là 180 (+70% Công vật lý) sát thương vật lý

Mỗi lần chém trúng mục tiêu gây giảm 15%(+3%/Lv) Tốc chạy trong 2s, hiệu quả này có thể cộng dồn tối đa 3 lần.

Sử dụng kỹ năng này sẽ đặt lại lại thời gian hồi chiêu của đòn đánh thường;

Phá Sóng Căng Buồm
  • Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s
  • Năng lượng: 100

Tôn Sách phá sóng lướt thuyền trong 12s, tăng dần dần tốc chạy và nhận trạng thái miễn nhiễm

Khi va phải địa hình cản trở, va vào tướng địch hoặc hết thời gian, thuyền sẽ phát nổ gây 300(+150/Lv) (+120% Công vật lý) sát thương vật lý và hất tung mục tiêu trong phạm vi lên trong 1s ~ 1.5s (tùy thuộc vào thời gian lái thuyền).

Trong khi lái thuyền, sử dụng kỹ năng này 1 lần nữa, Tôn Sách sẽ nhảy khỏi thuyền, thuyền sẽ di chuyển thêm 1 đoạn cố định nữa.

Trong khi thuyền chạy, đồng đội gần đó có thể nhấn nút lên thuyền, tối đa 1 đồng đội.

Khi thuyền chạy bị kỹ năng khống chế sẽ tự động rời thuyền; đồng đội cũng có thể sử dụng các kỹ năng dịch chuyển chủ động rời thuyền.

Khi Tôn Sách xuống thuyền thì đồng đội cũng sẽ xuống theo.

Thuyền va trúng tướng địch, Tôn Sách sẽ nhận được 5 tầng Bất Khuất.

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Tôn Sách

Gợi ý bộ trang bị khác cho Tôn Sách

Bảng Ngọc phù hợp cho Tôn Sách

Dị Biến Dị Biến Ưng Nhãn Ưng Nhãn Ẩn Nặc Ẩn Nặc

Chú thích : Tăng công vật lý và xuyên giáp cho Tôn Sách

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Bộc Phá Bộc Phá

Đồng đội tốt của Tôn Sách

Tướng bị Tôn Sách khắc chế

Tướng khắc chế Tôn Sách