Nguyên Lưu Chi Tử Đỡ Đòn Nguyên Lưu Chi Tử · Đỡ Đòn là một tướng có khả năng thay đổi vũ khí tại tế đàn và nhận các chỉ số khác nhau tùy theo vũ khí đã chọn. Với Nguyên Sơ Kiếm Thuẫn, Nguyên Sơ Trọng Chùy và Nguyên Sơ Trường Đao, tướng này có thể tăng máu tối đa, song giáp, công vật lý, và tốc chạy.

Lưu Chi Tử sử dụng “Lưu” để giảm hồi chiêu và hồi phục, tạo sát thương phép và đẩy lùi kẻ địch. Kỹ năng của tướng này bao gồm các đòn đánh mạnh mẽ và khả năng tạo giáp ảo, giúp tăng cường khả năng sống sót và kiểm soát trận đấu.

Đánh giá tướng

Khả năng sinh tồn: ★★★★★★★★
Sát thương: ★★★★★
Hiệu ứng kỹ năng: ★★★★★★★
Độ khó: ★★★★

highlight

chỉ số cơ bản

LevelMáu Tối ĐaSong GiápCông Vật LýTốc Chạy
1500755025
2535805326
3571855728
4607916030
5642966432
66781016733
77141077135
87501127537
97851177839
108211238241
118571288542
128921338944
139281399246
149641449648
15100015010050

nội tại

Vạn Vật Vi Lưu

Nguyên Lưu Chi Tử thay đổi vũ khí ở tế đàn và tăng chỉ số khác nhau tùy vào thuộc tính vũ khí đã chọn 

Nguyên Sơ Kiếm Thuẫn: Tăng máu tối đa và song giáp. 

Nguyên Sơ Trọng Chùy: Tăng máu tối đa và công vật lý. 

Nguyên Sơ Trường Đao: Tăng máu tối đa và tốc chạy. 

kỹ năng

Hội Lưu Vi Nhất
  • Hồi chiêu: 12.5s/12s/11.5s/11s/10.5s/10s

Nguyên Lưu Chi Tử nhận “Lưu”, giảm 50% hồi chiêu các kỹ năng khác, đồng thời nhận 5 tầng “Lưu” và hồi phục. Với mỗi tướng đồng minh/2 lính lân cận sẽ tăng 1 tầng và tăng hiệu quả hồi phục. Tối đa 9 tầng “Lưu” và 100% hiệu quả hồi phục 

Gây sát thương phép và đẩy lùi (khống chế mềm) 

Dĩ Thân Vi Dẫn
  • Hồi chiêu: 7.5s/7.2s/6.9s/6.6s/6.3s/6s

Nguyên Lưu Chi Tử lao tới mục tiêu chỉ định, gây 225(+45/Lv)(+100% công vật lý) sát thương và đẩy lùi dựa trên khoảng cách đồng thời nhận 200(+6% máu cộng thêm) giáp ảo. Đòn chém ngang kế tiếp gây sát thương và hiệu ứng đẩy lùi tương đương 

Nếu thi triển kỹ năng khi đang có đủ “Lưu” . Tiêu hao 4 tầng “Lưu” để làm chiêu 

Nếu kỹ năng đang trong quá trình hồi chiêu. Tiêu hao 4 tầng “Lưu” để giảm 50% thời gian hồi chiêu  

Khuynh Chú Nhất Kích
  • Hồi chiêu: 25s/22.5s/20s

Nguyên Lưu Chi Tử nhảy đến vị trí chỉ định đập búa xuống, gây 300(150/Lv)(+8% máu cộng thêm)(Gây thêm 50% sát thương ở trung tâm) sát thương vật lý và 0.75s đẩy lùi 

Nếu thi triển kỹ năng khi đang có đủ “Lưu” . Tiêu hao 5 tầng “Lưu” để làm mới chiêu 

Nếu kỹ năng đang trong quá trình hồi chiêu. Tiêu hao 5 tầng “Lưu” để giảm 50% thời gian hồi chiêu 

Bảng Ngọc phù hợp cho Nguyên Lưu Chi Tử · Đỡ Đòn

Túc Mệnh Túc Mệnh Hư Không Hư Không Điều Hòa Điều Hòa

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Suy Nhược Suy Nhược

Đồng đội tốt của Nguyên Lưu Chi Tử · Đỡ Đòn

Tốc độ gia tăng và khả năng tàng hình của Quỷ Cốc Tử có thể giúp Nguyên Lưu Chi tử – Đỡ Đòn tiếp cận kẻ địch nhanh chóng và bất ngờ, tạo ra chuỗi khống chế.

Tốc độ bùng nổ của Tôn Tẫn cũng giúp Nguyên Lưu Chi tử – Đỡ Đòn nhanh chóng tiếp cận kẻ địch và thực hiện chuỗi khống chế.

Tướng bị Nguyên Lưu Chi Tử · Đỡ Đòn khắc chế

Nguyên Lưu Chi tử – Đỡ Đòn có khả năng hồi phục tốt, vượt trội hơn so với Cuồng Thiết.

Nguyên Lưu Chi tử – Đỡ Đòn với máu và phòng thủ cao có thể dễ dàng giành quyền khống chế đường khi đối đầu với Lữ Bố, và chuỗi khống chế trong giao tranh cũng có thể khiến Lữ Bố không kịp thời sử dụng kỹ năng.

Tướng khắc chế Nguyên Lưu Chi Tử · Đỡ Đòn

Công Tôn Ly có nhiều khả năng dịch chuyển, khiến Nguyên Lưu Chi tử – Đỡ Đòn khó khăn trong việc tiếp cận.

Nguyên Lưu Chi tử – Đỡ Đòn có khả năng gây sát thương trung bình, rất khó bị tiêu diệt bởi những tướng có khả năng hồi phục cao trên đường.