Là một nhân vật trong trò chơi có tên là “Vô Giới Quỷ”. Tên gốc của nhân vật này là Pang Tong, một tư lệnh thông minh của nước Thục vào cuối thời Đông Hán và thời Tam Quốc. Ông cũng được gọi là Phượng Sơ. Nhân vật này được phát hành lần đầu vào năm 2017, nhưng đã bị gỡ xuống do quá nhiều lỗi kỹ thuật. Sau đó, vào ngày 4 tháng 7 năm 2018, nhân vật đã được tái phát hành dưới tên Nguyên Ca trên máy chủ chính thức.

Nội Tại

Bí Thuật · Thao Túng

Con rối sẽ thừa hường tất cả các trang bị của Nguyên Ca (ngoại trừ các nội tại Phục Sinh, Cuồng Nộ Máu, Bóng Tối Che Phủ, Khiên Năng Lượng) và một số buff khác

Đòn đánh thường của con rối có thể sẽ gây 0~195 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý, sát thương cơ bản sẽ tăng dần theo cấp của kỹ năng 1

Kinh nghiệm, vàng và một số buff mà con rối nhận được cũng sẽ được chia sẻ với Nguyên Ca

Khi con rối bị phá hủy, Nguyên Ca sẽ không thể triệu hồi con rối trong 20s đồng thời Nguyên Ca bị lộ vị trí và bị choáng trong 2s

Bất cứ khi nào con rối được thu về, Nguyên Ca sẽ xóa bỏ mọi khống chế, tăng 40% Tốc chạy kéo dài 1s và nhận lá chắn 200 (+62% Công vật lý)

Kỹ năng

Bí Thuật · Ảnh
  • Hồi chiêu: 20s / 19.5s / 19s / 18.5s
  • Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480

Nguyên Ca ném con rối về phía trước, gây 300 (+125% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và hiệu ứng hất tung cho kẻ địch trên đường rối bay qua

Đồng thời, tiến hành điều khiển con rối.

Con rối sẽ bắt chước hình ảnh 1 tướng địch, cho đến khi nó tấn công hoặc bị tấn công

Nguyên Ca sẽ tự động tấn công khi con rối ở trong phạm vi 900

Con rối tự động biến mất khi cách Nguyên Ca phạm vi 2500 trở lên trong 5s

Khi con rối bị phá hủy hoặc biến mất, quyền điều khiển sẽ quay về Nguyên Ca.

Bí Thuật · Về

Hồi chiêu: 20s

Ngay lập tức thu hồi con rối lại, hất tung kẻ địch trên đường đi, gây 300 (+125% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý

Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480

Bí Thuật · Hạc Giấy Con
  • Hồi chiêu: 11s / 10s / 9s / 8s
  • Sát thương: 420 / 530 / 640 / 750

Sau một khoảng trễ ngắn, Nguyên Ca ném 4 con hạc giấy theo hướng chỉ định, gây 420 (+210% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi

Bí Thuật · Thay Thế

Hồi chiêu: 10s

Hoán đổi vị trí của con rối và Nguyên Ca

Nếu khoảng cách giữa con rối và cơ thể lớn hơn 900, con rối sẽ chỉ di chuyển đến vị trí cách cơ thể chính 900

Gây 300 (+125% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi

Ở trạng thái trói, kỹ năng này sẽ kéo Nguyên Ca đến trước mặt con rối và chuyển quyền điều khiển sang Nguyên Ca

Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480

Bí Thuật · Chớp Chữ Thập
  • Hồi chiêu: 11s / 10s / 9s / 8s
  • Sát thương: 250 / 295 / 340 / 385

Nguyên Ca ném ra 2 sợi tơ và lũi về phía sau, mỗi sợi tơ sẽ gây 250 (+100% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho mục tiêu trúng phải

Đơn vị bị hai sợi tơ cắt trúng sẽ nhận thêm 16% sát thương vật lý bằng 16% Máu đã mất và bị giảm  50% Tốc chạy trong 2s

Bí Thuật · Trói

Hồi chiêu: 10s

Con rối gây 300 (+125% Công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý cho kẻ địch ở gần và giảm 200 Tốc chạy trong 2s

Sau đó có thể tái kích hoạt kỹ năng trong vòng 3s, con rối tiếp tục làm choáng kẻ địch và gây 100 (+50% Công vật lý cộng thêm) sát thương phép

Sát thương: 300 / 360 / 420 / 480

Giảm tốc: 200 / 300 / 400 / 500

Bí Thuật · Tản
  • Hồi chiêu: 28s / 24s / 20s

Nguyên Ca biến mất ngay lập tức và xuất hiện lại ở một vị trí khác trong phạm vi sau một khoảng thời gian ngắn

Gợi ý bộ trang bị được đề xuất cho Nguyên Ca

Gợi ý bộ trang bị khác cho Nguyên Ca

Bảng Ngọc phù hợp cho Nguyên Ca

Họa Nguyên Họa Nguyên Ưng Nhãn Ưng Nhãn Thú Ngấn Thú Ngấn

Lời khuyên: Nguyên Ca chủ yếu tập trung vào các đòn chí mạng và hiệu ứng chí mạng, đồng thời cố gắng gây sát thương liên tục để trấn áp đối thủ.

Phụ Trợ phù hợp nhất

Tốc Biến Tốc Biến Bộc Phá Bộc Phá

Đồng đội tốt của Nguyên Ca

Tướng bị Nguyên Ca khắc chế

Tướng khắc chế Nguyên Ca