Bản cập nhật Vương Giả Vinh Diệu – ngày 30 tháng 5 [BIG UPDATE]

cập nhật vương giả vinh diệu 30/5

Ngày 30/5 vừa qua, Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings) bản Trung Quốc đã phát hành một bản cập nhật lớn, mang đến nhiều thay đổi và cải tiến đáng kinh ngạc. Đặc biệt, chế độ mới 10 vs 10 hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu vô cùng sôi động và kịch tính. Dưới đây là chi tiết về bản cập nhật lần này:

Điều chỉnh tướng

Đặc trưng của các nghề nghiệp cần rõ ràng hơn, phải loại bỏ những khả năng và đặc điểm không rõ ràng giữa các nghề hiện tại. Điều chỉnh nền tảng của tất cả các tướng, bổ sung các thuộc tính bảng điều khiển thiếu sót cho khả năng chính của họ và thu hồi các thuộc tính vượt trội so với các tướng khác cùng vị trí.

Xạ thủ

Hải Nặc Ngao Ẩn

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Kỹ năng 3: Hiệu ứng điều chỉnh: Kỹ năng và hiệu ứng hồn rồng gió sẽ đẩy lùi mục tiêu 230 (giảm dần theo khoảng cách giữa Ngao Ẩn và mục tiêu, tối thiểu giảm xuống 80) → Kỹ năng và hiệu ứng hồn rồng gió sẽ đẩy lùi mục tiêu 160 (giảm dần theo khoảng cách giữa Áo Ẩn và mục tiêu, tối thiểu giảm xuống 80)
Công Tôn Ly Công Tôn Ly

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Nội tại: Thêm hiệu ứng: Đòn tấn công thêm có thể lưu trữ tối đa 2 lớp, duy trì trong 4 giây.
 • Nội tại: Hiệu ứng điều chỉnh: Đánh thường sẽ gây dấu ấn phong chi lên mục tiêu, tích đủ bốn lớp sẽ gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh → Đánh thường sẽ gây dấu ấn phong chi lên mục tiêu, tích đủ bốn lớp sẽ gây sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh.
Địch Nhân Kiệt Địch Nhân Kiệt

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Kỹ năng 1: Sát thương phép của bùa đỏ: 110(+20/cấp) → 90(+18/cấp)(+0.2 công vật lý thêm)
Marco Polo Marco Polo

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Kỹ năng 1: Hiệu ứng điều chỉnh: Khi tốc độ đánh đạt 0%/80%/130%/180%, số lượng đạn bắn ra là 5/7/9/11 → Có thể bắn ra 5 viên đạn, tốc độ đánh mỗi tăng 30%, số lượng đạn tăng thêm 1 viên, tối đa tăng thêm 6 viên.
 • Kỹ năng 3: Hiệu ứng điều chỉnh: Khi tốc độ đánh đạt 0%/80%/130%/180%, số lượng đạn bắn ra là 10/13/16/19 → Có thể bắn ra 12 viên đạn, tốc độ đánh mỗi tăng 30%, số lượng đạn tăng thêm 1 viên, tối đa tăng thêm 6 viên.
Lý Nguyên Phương Lý Nguyên Phương

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Nội tại: Gây thêm 10% sát thương chuẩn lên quái vật → Gây thêm 7.5%~15% sát thương vật lý lên quái vật/binh lính.
Hậu Nghệ Hậu Nghệ

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Kỹ năng 2: Thời gian hồi chiêu: 8(-0.6/cấp) → 7(-0.4/cấp)
Thành Cát Tư Hãn Thành Cát Tư Hãn

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Kỹ năng 1: Thời gian chuẩn bị: 16(-1.5/cấp) → 12(-0.6/cấp)
 • Kỹ năng 2: Thời gian chuẩn bị: 12(-1/cấp) → 10(-0.6/cấp)
A Cổ Đóa A Cổ Đóa

Nghề chính thay đổi thành: Xạ thủ

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Cơ chế Phóng sinh và Chúc phúc: Khi mang theo Trừng Phạt, kỹ năng hồi phục sẽ được thay thế bằng Phóng sinh, A Cổ Đóa phóng sinh quái vật có thể nhận được chúc phúc tương ứng của quái vật đó, cùng một lúc chỉ có thể sở hữu một loại chúc phúc. (Ví dụ: Phóng sinh Báo Săn nhận được chúc phúc tăng vĩnh viễn tốc độ di chuyển)
 • Nội tại: Đánh thường sẽ bật ra một hạt giống sét, A Cổ Đóa tự chạm vào hạt giống sét sẽ hồi máu và nhận được hiệu ứng tăng tốc độ đánh có thể cộng dồn, đồng thời giảm thời gian hồi chiêu kỹ năng 2, kẻ địch chạm vào sẽ nhận sát thương vật lý. A Cổ Đóa sẽ nhận được toàn bộ lợi ích từ trang bị, Cầu Cầu kế thừa 50% thuộc tính.
 • Kỹ năng 1: Gieo một mảng bụi rậm, đồng đội trong khu vực sẽ tăng tốc độ di chuyển và tốc độ đánh, đồng thời hồi máu liên tục, A Cổ Đóa và các triệu hồi vật của cô nhận được lợi ích gấp đôi. A Cổ Đóa sẽ triệu hồi nhiều động vật đồng đội và liên tục hút các hạt giống sét trong khu vực về bản thân.
 • Kỹ năng 2 hình dạng hợp thể: Lăn về phía trước, nếu va vào tướng địch sẽ đẩy kẻ địch lên không và tách ra khỏi Cầu Cầu, Cầu Cầu rời khỏi A Cổ Đóa, máu cơ bản tăng gấp đôi.
 • Kỹ năng 2 hình dạng người: A Cổ Đóa lăn về phía trước và cường hóa đòn đánh thường tiếp theo, bắn liên tiếp 3 hạt giống sét.
 • Kỹ năng 3: Cầu Cầu rời khỏi A Cổ Đóa, máu cơ bản tăng gấp đôi, lao đến vị trí chỉ định gây sát thương vật lý và đẩy lùi, sau đó chiến đấu độc lập. Cầu Cầu nhận được tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, và lá chắn bổ sung. A Cổ Đóa hồi một lượng máu nhất định và loại bỏ hiệu ứng khống chế trên bản thân, có thể triệu hồi lại Cầu Cầu bằng cách sử dụng kỹ năng một lần nữa.
Lỗ Ban Đệ Thất Lỗ Ban Đệ Thất

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Nội tại: Sát thương quét: Gây 6% máu tối đa của mục tiêu (mỗi 100 công vật lý tăng thêm 1%) sát thương vật lý lên tướng địch, gây 120~232(+0.5 công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu không phải tướng → Gây 100~200(+0.5 công vật lý)(+6% máu phụ của mục tiêu)(mỗi 100 công vật lý tăng thêm 1%) sát thương vật lý lên mục tiêu
Già La Già La

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Nội tại: Điều chỉnh hiệu ứng: Kỹ năng và đòn đánh thường gây thêm một lần sát thương tương đương lên lá chắn → Kỹ năng và đòn đánh thường gây thêm 50% sát thương lên lá chắn
 • Kỹ năng 1: Tăng tầm đánh: 150 → 125
 • Kỹ năng 2: Thêm hiệu ứng: Tốc độ đánh đạt 0/50%/100%/150%, tốc độ thi triển chiêu tăng 0/25%/50%/100%
Mông Nha Mông Nha

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

 • Kỹ năng 1: Khoảng cách giữa các lần bắn: 0.15 → 0.2~0.1 (mỗi 1.5% tốc độ đánh tăng thêm 1% tốc độ bắn, tối đa tăng thêm 100%)
 • Kỹ năng 1: Thêm hiệu ứng mới: Có thể gây 50% sát thương lên trụ

Sát thủ

A Kha A Kha

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 3: Hồi phục sinh mệnh: 140 (+50 mỗi cấp) (+0.25 sát thương vật lý cộng thêm) → 130 (+65 mỗi cấp) (+0.25 sát thương vật lý cộng thêm) (+4% sinh mệnh cộng thêm)

Hàn Tín Hàn Tín

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 1: Thời gian hồi chiêu: 9 giây (-0.6 giây mỗi cấp) → 8 giây (-0.3 giây mỗi cấp)

Tôn Ngộ Không Tôn Ngộ Không

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 1: Lá chắn: 500 (+100 mỗi cấp) (+1.5 sát thương vật lý) → 500 (+100 mỗi cấp) (+1.5 sát thương vật lý) (+15% sinh mệnh cộng thêm)

Lý Bạch Lý Bạch

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 1: Thời gian hồi chiêu: 7 giây (-0.4 giây mỗi cấp) → 6 giây (-0.2 giây mỗi cấp)

Kính Kính

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 1: Sát thương kỹ năng: 180 (+36 mỗi cấp) (+1.0 sát thương vật lý cộng thêm) → 160 (+32 mỗi cấp) (+0.8 sát thương vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 2: Sát thương kỹ năng: 160 (+32 mỗi cấp) (+0.85 sát thương vật lý cộng thêm) → 150 (+30 mỗi cấp) (+0.7 sát thương vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3: Hiệu ứng điều chỉnh: Kính có thể sử dụng kỹ năng 4 và đổi vị trí với ảnh gương trong thời gian tồn tại của ảnh gương (bao gồm ảnh gương tạo ra từ kỹ năng 1, kỹ năng 2 và kỹ năng 3), tối đa có thể tích trữ 1-4 lần đổi vị trí (tăng theo cấp kỹ năng cuối), thời gian hồi lại là 10 giây. Trong thời gian kỹ năng cuối kéo dài, nếu Kính gây sát thương cho kẻ địch, sẽ có thêm một lần cơ hội đổi vị trí.

Kỹ năng 4: Chuyển từ kỹ năng 3, loại bỏ hiệu ứng đổi vị trí.

Lan Lăng Vương Lan Lăng Vương

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 2: Sát thương đánh dấu: 12% sinh mệnh đã mất của mục tiêu (+2.4% mỗi cấp) (mỗi 100 sát thương vật lý cộng thêm tăng 1%) → 140 (+28 mỗi cấp) (+12% sinh mệnh đã mất của mục tiêu, mỗi 50 sát thương vật lý cộng thêm tăng 1%)

Bùi Cầm Hổ Bùi Cầm Hổ

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Hình thái hổ kỹ năng 2: Thời gian hồi chiêu: 8 giây (-0.6 giây mỗi cấp) → 6 giây (-0.2 giây mỗi cấp)

Hình thái hổ kỹ năng 2: Tiêu hao năng lượng: 50 (+5 mỗi cấp) → 50

Phi Phi

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Nội tại: Hiệu ứng điều chỉnh: Phi khi bị hiệu ứng khống chế cứng không phải loại đánh bật trên tường, mỗi 0.1 giây thời gian khống chế giảm 15% thanh nội tại. Khi thanh nội tại về 0, bị rơi xuống khỏi tường.

Du kích chiến sĩ (chính/phụ nghề: Chiến sĩ/Sát thủ, Sát thủ/Chiến sĩ)

Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 2: Lá chắn: 300 (+60 mỗi cấp) → 300 (+60 mỗi cấp) (+5% sinh mệnh cộng thêm)

Ukyo Tachibana Ukyo Tachibana

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Nội tại: 

 • Đòn đánh tiếp theo của Ukyo Tachibana trở thành “Bạt Đao Trảm” với tầm đánh dài hơn, gây 40~80 (+0.35 sát thương vật lý cộng thêm) sát thương vật lý và làm chậm 50% trong 2 giây. Đối với kẻ địch ở rìa phạm vi tấn công, gây thêm 80~160 (+0.7 sát thương vật lý cộng thêm) sát thương vật lý, đồng thời hồi phục 100~200 (+2% sinh mệnh cộng thêm) sinh mệnh cho bản thân (giảm một nửa đối với quái vật không phải tướng).
 • Mỗi 6~5 giây có thể chuẩn bị một lần “Bạt Đao Trảm”. Mỗi lần gây sát thương kỹ năng sẽ giảm thời gian hồi của đòn đánh cường hóa đi 0.5 giây.

Kỹ năng 1: 

 • Ukyo Tachibana lùi lại và chém dọc đường đi, gây 320 (+64 mỗi cấp) (+1.5 sát thương vật lý cộng thêm) sát thương vật lý. Có thể kích hoạt lần 2 trong vòng 2 giây. Nếu lần đầu trúng một kẻ địch, có thể kích hoạt lần 2 ngay lập tức.
 • Nếu lần 2 được thi triển theo hướng ngược lại với lần 1, nó sẽ được cường hóa, lùi lại nhanh hơn và chém phạm vi rộng hơn, đồng thời tăng thêm 1% sát thương cường hóa kỹ năng 1 cho mỗi 2% sinh mệnh tối đa của mục tiêu bị mất.
Lan Lan

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 2: Hồi phục sinh mệnh: 80 (+15 mỗi cấp) (+0.28 sát thương vật lý cộng thêm) → 70 (+14 mỗi cấp) (+0.3 sát thương vật lý cộng thêm) (+2% sinh mệnh cộng thêm)

Đấu sĩ

Vân Anh Vân Anh

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 2: Thời gian hồi chiêu: 10 giây (-0.2 giây mỗi cấp) → 10 giây (-0.4 giây mỗi cấp)

Kỹ năng 2: Tăng tốc độ di chuyển: 30% → 20% (+4% mỗi cấp)

Tào Tháo Tào Tháo

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Nội tại: Hiệu ứng điều chỉnh: Loại bỏ hạn chế gây giảm 25% sát thương ở cuối đòn đánh

Nội tại: Quy tắc rơi tầng cường hóa: Tầng đầu tiên rơi sau 5 giây, sau đó mỗi 2 giây rơi 1 tầng → Tầng đầu tiên rơi sau 5 giây, sau đó mỗi 4 giây rơi 1 tầng

Kỹ năng 1: Thời gian chờ hồi chiêu sau khi sử dụng: 5 giây → 3.5 giây

Kỹ năng 1: Mỗi lần không sử dụng một đoạn sẽ trả lại thời gian hồi chiêu: 30% → 35%

Đạt Ma Đạt Ma

Điều chỉnh hiệu ứng kỹ năng:

Kỹ năng 2: Sát thương cơ bản: 60 (+12 mỗi cấp) → 65 (+13 mỗi cấp)

Bàn Cổ Bàn Cổ

Kỹ năng 1: Tăng tốc độ đánh: 10% (+10% mỗi cấp) → 25% (+5% mỗi cấp)

Lão Phu Tử Lão Phu Tử

Kỹ năng 3: Sát thương cơ bản: 400 (+100 mỗi cấp) (+1.2 Ad) → 400 (+200 mỗi cấp) (+1.2 Ad)

Điển Vi Điển Vi

Kỹ năng 1: Thêm hiệu ứng: Khi cường hóa đòn đánh thông thường để đạt sự tích lũy đầy, sẽ tiến hành tiến vào mục tiêu

Kỹ năng 3: Tỷ lệ sát thương thật: 3% → 2.5%

Lưu Bị Lưu Bị

Kỹ năng 2: Thời gian hồi: 10 giây (-0.6 mỗi cấp) → 9 giây (-0.4 mỗi cấp)

Dương Tiễn Dương Tiễn

Kỹ năng 1: Thời gian hồi: 6 → 6 (-0.2 mỗi cấp)

Kỹ năng 3: Hồi phục sinh mệnh: 130 (+65 mỗi cấp) (+0.33 Ad) → 160 (+80 mỗi cấp) (+0.5 Ad) (+5% sinh mệnh cộng thêm)

Đại Tư Mệnh Đại Tư Mệnh

Kỹ năng 3: Sát thương kỹ năng: 400 (+200 mỗi cấp) (+1.3 Ad) → 380 (+190 mỗi cấp) (+1.5 Ad)

Mã Siêu Mã Siêu

Nội tại: Giảm tốc độ đánh: 10%~31% → 10%~20%

Nội tại: Thất Tinh Quang Kiếm: Thêm hiệu ứng: Mỗi lần kích hoạt, một lớp bị giảm bớt.

Kỹ năng 1: Thời gian hồi: 8 (-0.2/cấp) → 8 (-0.3/cấp)

Kỹ năng 2: Thời gian hồi: 6 → 6 (-0.2/cấp)

Hạ Hầu Đôn Hạ Hầu Đôn

Kỹ năng 2: Hồi phục giáp: 200 (+50/cấp)(+0.3Ad)~680 (+120/cấp)(+0.9Ad) giáp → 280 (+56/cấp)(+7% sinh mệnh thêm vào)~840 (+168/cấp)(+21% sinh mệnh thêm vào) giáp

Triệu Hoài Chân Triệu Hoài Chân

Nội tại: Quyền hồi phục sinh mệnh: 108~0(+0.1Ad) → 50100(+1.25% sinh mệnh thêm vào)

Nội tại: Trửu hồi phục sinh mệnh: 20~160(+0.2Ad) → 100200(+2.5% sinh mệnh thêm vào)

Kỹ năng 2: Giáp: 200 (+50/cấp)(+0.3Ad)~680 (+120/cấp)(+0.9Ad) giáp → 280 (+56/cấp)(+7% sinh mệnh thêm vào)~840 (+168/cấp)(+21% sinh mệnh thêm vào) giáp

Cơ Tiểu Mãn Cơ Tiểu Mãn

Kỹ năng 2: Hồi phục sinh mệnh: 50 (+50/cấp)(+0.6Ad) → 200 (+40/cấp)(+5% sinh mệnh thêm vào)

Chung Vô Diệm Chung Vô Diệm

Kỹ năng 3: Tăng tốc độ di chuyển: 10%→10% (+5%/cấp)

Lữ Bố Lữ Bố

Nội tại: Cường hóa hồi phục sinh mệnh: (+0.5Ad)(+4% sinh mệnh đã mất) → 100~200(+4% sinh mệnh cộng thêm)

Nội tại: Thường hội phục sinh mệnh: (+0.25Ad)(+1% sinh mệnh đã mất) → 50~100(+2% sinh mệnh cộng thêm)

Kỹ năng 2: Thời gian hồi: 8 → 8.5 (-0.2/cấp)

Kỹ năng 2: Thêm hiệu ứng: Gây 100 (+20/cấp)(+0.4Ad) sát thương vật lý

Kỹ năng 2: Mỗi lớp giáp: 175 (+45/cấp)(+1.5Ad) → 300 (+60/cấp)(+10% sinh mệnh thêm vào)

Kỹ năng 3: Tăng giáp khi đứng trong vòng : 150 (+50/cấp)→ 150 (+75/cấp)

Kỹ năng 3: Hồi phục sinh mệnh: (+0.5Ad)(+4% sinh mệnh đã mất) → 100 (+50/cấp)(+4% sinh mệnh thêm vào)

Hạng Vũ Hạng Vũ

Thay đổi chuyên môn: Loại bỏ Vũ Khí chuyên dụng

Kỹ năng 2: Thời gian hồi: 7 → 8 (-0.3/cấp)

Kỹ năng 3: Thêm hiệu ứng: Chuyển 20% sát thương thành hồi phục sinh mệnh

Á Liên Á Liên

Thêm chuyên môn phụ: Tank

Quan Vũ Quan Vũ
 • Kỹ năng 1: Sát thương kỹ năng: 325(+65/Lv)(+1.0 sức tấn công thêm)
 • Kỹ năng 1: Thời gian hồi chiêu: 8(-0.6/Lv)
Arthur Arthur
 • Kỹ năng 1: Sát thương kỹ năng: 325(+65/Lv)(+1.0 sức tấn công thêm)
 • Kỹ năng 1: Thời gian hồi chiêu: 8(-0.6/Lv)
Na Tra Na Tra
 • Nội tại: Tấm khiên bổ sung: 20~40(+0.5% sức khỏe bổ sung)
 • Kỹ năng ulti: Tầm sử dụng tăng lên mức tối đa từ cấp 1
Khải Khải
 • Kỹ năng 1: Sát thương của lưỡi gươm: 275(+55/Lv)(+0.65 sức tấn công thêm)
 • Kỹ năng 2: Sát thương của đòn đánh mạnh: 140(+28/Lv)(+0.4 sức tấn công thêm)
 • Kỹ năng 2: Sát thương bổ sung của đòn đánh mạnh: 110(+22/Lv)(+0.25 sức tấn công thêm)
Cuồng Thiết Cuồng Thiết
 • Nội tại: Hồi phục sức khỏe: 60~120(+1.5% sức khỏe bổ sung)
 • Kỹ năng 3: Khoảng giảm sát thương bằng độ chênh lệch với sức khỏe bổ sung: 900(+450/Lv)(+18% sức khỏe bổ sung)
Tôn Sách Tôn Sách
 • Khả năng kỹ năng 1: Bảo vệ giảm sát thương: 500(+100/Lv)(+12% sức khỏe bổ sung)
Liêm Pha Liêm Pha
 • Kỹ năng 1: Sát thương cơ bản: 150(+50/Lv)(+0.4 sức tấn công thêm)
 • Kỹ năng 2: Sát thương kỹ năng: 325(+65/Lv)(+1.2 sức khỏe bổ sung)
Bạch Khởi Bạch Khởi
 • Kỹ năng 1: Sát thương cơ bản: 150(+50/Lv)(+0.4 sức tấn công thêm)
 • Kỹ năng 2: Thời gian hồi chiêu: 12(-0.6/Lv)
 • Kỹ năng 2: Sát thương kỹ năng: 325(+65/Lv)(+1.2 sức khỏe bổ sung)
Trình Giảo Kim Trình Giảo Kim
 • Kỹ năng 1: Sát thương kỹ năng: 150(+30/Lv)(+0.5 sức tấn công thêm)
Ngưu Ma Vương Ngưu Ma Vương
 • Kỹ năng 1: Thời gian hồi chiêu: 6(-0.2/Lv)
Trương Phi Trương Phi

Loại bỏ vũ khí chuyên dụng

Kỹ năng 1 (lúc biến thân): Thêm hiệu ứng hất tung 0.5 giây vào tâm chiêu

Kỹ năng 2 (lúc biến thân): Thêm hiệu ứng hất tung 0.5 giây vào tâm chiêu

Trang Chu Trang Chu
 • Kỹ năng 2: Thời gian hồi chiêu: 5(-0.4/Lv)
 • Kỹ năng 3: Cung cấp lá chắn: 400(+200/Lv)(+10% sức khỏe bổ sung)
Lỗ Ban Đại Sư Lỗ Ban Đại Sư

Đã thêm nghề nghiệp phụ mới:Tank (Xe Tăng)

Kỹ năng 1: Sát thương cơ bản:350(+130/Lv)(+0.4Ap) → 450(+90/Lv)(+0.4Ap)

Tô Liệt Tô Liệt

Thay đổi nghề nghiệp thành:Hỗ trợ/Tank

Kỹ năng 1: Thời gian hồi chiêu:5 → 5(-0.2/Lv)

Kỹ năng 3: Sát thương cơ bản:300(+75/Lv)(+1.5Ad) → 250(+125/Lv)(+1.5Ad)

Kỹ năng 3: Sát thương tối đa:1000(+250/Lv)(+1.5Ad) → 750(+375/Lv)(+1.5Ad)

Kỹ năng 3: Sát thương liên tục khi kích hoạt kỹ năng hoặc đòn cường hóa:38(+4/Lv)(+0.25Ad) → 30(+15/Lv)(+0.25Ad)

Hỗ trợ/Pháp sư

Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Thái Nhất

Vai trò phụ thay đổi thành:Pháp sư

Quỷ Cốc Tử Quỷ Cốc Tử

Đã thêm nghề nghiệp phụ mới:Pháp sư

Không có thay đổi.

Đại Kiều Đại Kiều

Xóa bỏ trang bị chuyên môn

Nội tại:Hiệu quả điều chỉnh:Tăng tốc độ di chuyển của Đại Kiều và người chơi gần nhất trong phạm vi 600:40~60 điểm tốc độ di chuyển → Đại Kiều tăng 30~60 điểm tốc độ di chuyển

Nội tại:Hiệu quả mới:Mỗi 250 sát thương phép sẽ làm tăng phạm vi kỹ năng 1 và kỹ năng 3 thêm 50, tối đa tăng thêm 200

Nội tại:Sát thương của khi kỹ năng 1 và 3 cắt nhau:140(+10* cấp độ nhân vật)(+0.2Ap) → 140(+10* cấp độ nhân vật)(+0.25Ap)

Kỹ năng 1 và 3:Sát thương của khi kỹ năng 1 và 3 cắt nhau gây sát thương 6 lần →  gây sát thương 5 lần

Kỹ năng 2:Hiệu quả được điều chỉnh thành:Đại Kiều triệu hồi một vùng pháp lực có thể nhìn thấy, kéo dài 4 giây. Sau khi vùng pháp lực kết thúc, có thể chuyển một anh hùng đồng đội về căn cứ, anh hùng bị chuyển về sẽ loại bỏ tất cả các hiệu ứng tiêu cực, sau đó cô ta có thể trở lại qua cửa hồi sinh. Nếu không có anh hùng nào được chuyển về, đánh dấu sẽ được giữ lại để một người bạn đồng đội tiếp xúc để trở về căn cứ. Việc hủy đánh dấu hoặc không trở lại anh hùng sẽ hoàn trả lại 50% thời gian hồi.

Minh Thế Ẩn Minh Thế Ẩn

Kỹ năng 1: Tăng sức tấn công vật lý của mục tiêu thêm 20 (+4/Lv) (+0,1Ap) và 50 (+10/Lv) (+0,2Ap) đòn tấn công phép thuật → Tăng đòn tấn công chính của mục tiêu thêm 20 (+4/Lv) (+0,1Ap) Thuộc tính

Kỹ năng 1: Nội tại: Tăng tốc độ di chuyển thêm 12% → Tăng tốc độ di chuyển thêm 7,5% (+1,5%/Cấp độ)

Kỹ năng 3: Tối ưu hóa hiệu suất: Đã thêm hiệu suất phục hồi trước thanh sức khỏe của bản thân

Pháp sư

Tiểu Kiều Tiểu Kiều

Kỹ năng 3: Thời gian làm mới: 42(-7/Lv) → 40(-5/Lv)

Đát Kỷ Đát Kỷ

Kỹ năng 2: Thời gian làm mới: 10(-0.6/Lv) → 9(-0.4/Lv)

Kỹ năng 3: Thời gian làm mới: 18(-3/Lv) → 15(-1.5/Lv)

Cao Tiệm Ly Cao Tiệm Ly

Skill 1: Loại bỏ hiệu ứng: Loại bỏ hiệu ứng giảm sát thương ghi chú lên lính và quái

Điêu Thuyền Điêu Thuyền

Nội tại: Hồi máu: 120~274 → 120~240 (+1,5% mạng sống thêm)

Angela Angela

Tối ưu hóa phát hiện kẻ thù: Kỹ năng 1 và 3 sẽ áp dụng các quy tắc phát hiện kẻ thù mới khi chạm để sử dụng.

Khương Tử Nha Khương Tử Nha

Nội tại: Hiệu ứng mới: Sau khi đạt đến cấp 15, mỗi lần giải phóng Kỹ năng 3 có 20% xác suất tiến vào thiên thể, đồng thời  kỹ năng 3 có thể di chuyển và giải phóng sau cấp 15, mỗi lần nâng cấp có thể tăng xác suất kích hoạt bằng 20%.

Nội tại: Hiệu ứng mới: Nếu Khương Tử Nha là phụ trợ trong trò chơi, đơn vị là thần sẽ cung cấp các hiệu ứng bổ sung dựa trên nghề nghiệp. Các thuộc tính được cung cấp ở mỗi cấp độ như sau:

Đỡ đòn: 75 máu mỗi cấp

Pháp sư: 10 sức mạnh phép thuật mỗi cấp

Sát thủ: 3 tốc độ di chuyển mỗi cấp

Xạ Thủ: 3% tốc độ đánh mỗi cấp

Đấu sĩ: 50 máu và 1 tốc độ di chuyển mỗi cấp

Kỹ năng 1: Sát thương ở giai đoạn đầu của kỹ năng: 75(+10/Lv)(+0,15Ap) → 70(+14/Lv)(+0,16Ap)

Kỹ năng 1: Sát thương liên tục của kỹ năng: 75(+8/Lv)(+0.13Ap) → 70(+14/Lv)(+0.14Ap)

Kỹ năng 2: Sát thương của hai giai đoạn đầu của kỹ năng: 60(+8/Lv)(+0,12Ap) → 60(+12/Lv)(+0,12Ap)

Kỹ năng 2: Sát thương nổ kỹ năng: 300(+45/Lv)(+0,7Ap) → 300(+60/Lv)(+0,7Ap)

Kỹ năng 3: Sát thương của hai giai đoạn đầu của kỹ năng: 125(+50/Lv)(+0,2Ap) → 120(+60/Lv)(+0,2Ap)

Kỹ năng 3: Sát thương của giai đoạn thứ ba của kỹ năng: 600(+200/Lv)(+0.8Ap) → 560(+280/Lv)(+0.8Ap)

Vương Chiêu Quân Vương Chiêu Quân

Kỹ năng 1: Sát thương phép thuật: 400(+65/Lv)(+0,55Ap) → 380(+76/Lv)(+0,55Ap)

Kỹ năng 1: Thời gian làm mới: 5 → 5(-0.2/Lv)

Kỹ năng 2: Sát thương cơ bản: 250(+30/Lv)(+0,47Ap) → 200(+40/Lv)(+0,5Ap)

Kỹ năng 2: Sát thương thêm: 150(+25/Lv)(+0,22Ap) → 150(+30/Lv)(+0,2Ap)

Kỹ năng 2: Thời gian làm mới: 8 → 9(-0.4/Lv)

Dương Ngọc Hoàn Dương Ngọc Hoàn

Nội tại: Sát thương Phá trận: 100~212(+0.2Ap) → 90~180(+0.15Ap)

Nội tại: Điều chỉnh hiệu ứng Thanh Bình: Hồi máu 52~164 (+0,11Ap) (+0,8% máu thêm), hiệu ứng chỉ 50% cho các đơn vị đồng minh trong phạm vi 800 → Phục hồi 35~70 (+0,06Ap) máu cho các đơn vị trong phạm vi , phục hồi thêm máu (thêm 5% máu) cho chính nó

Kỹ năng 1: Điều chỉnh hiệu ứng: Số lượng sóng âm được tạo ra: 3 → 4

Kỹ năng 1: Sát thương cơ bản: 285(+36/Lv)(+0.3Ap) → 280(+56/Lv)(+0.3Ap)

Kỹ năng 1: Sát thương thêm lên quái rừng và lính: 315(+45/Lv)(+0.35Ap) → 300(+60/Lv)(+0.3Ap)

Kỹ năng 1: Điều chỉnh hiệu ứng: Tỉ lệ hiệu ứng sát thương thêm lên quái rừng: 50% → 100%

Can Tương Mạc Tà Can Tương Mạc Tà

Đòn đánh cơ bản: Điều chỉnh tầm xa, phóng ra một gò kiếm xuyên thủng, gây sát thương vật lý

Kỹ năng 2: Thời gian làm mới: 8→8(-0.2/Lv)

Kỹ năng 3: Thời gian làm mới: 8→8(-0.2/Lv)

Dịch Tinh Dịch Tinh

Kỹ năng 2: loại bỏ hiệu ứng giai đoạn thứ hai

Kỹ năng 2: Hiệu ứng mới: Khi đội hình cờ được hình thành, kẻ địch trong phạm vi hình tròn có thể bị thu hút trực tiếp vào trung tâm của đội hình cờ.

Kỹ năng 2: Thời gian làm mới: 10 →11 (-0,4/Lv)

Kỹ năng 3: Đã thêm khả năng mới để ngắt bảo vệ trong khi kéo

Mễ Lai Mễ Lai

Kỹ năng 1: Sát thương phân chia: 80(+12/Lv)(+0,06Ap) sát thương phép → 75(+15/Lv)(+0,07Ap) sát thương phép

Tây Thi Tây Thi

Kỹ năng 2: Hiệu ứng mới: Trong khi mục tiêu đang bị kéo, quả cầu năng lượng cũng sẽ đuổi theo mục tiêu.

Sát thủ phép

Mị Nguyệt Mị Nguyệt

Nội tại: Tối ưu hóa hiệu suất dấu ấn: Đã thêm hiệu ứng nhắc nhở khi dấu ấn sắp kết thúc

Đỡ đòn phép

Lưu Bang Lưu Bang

Xóa bỏ vũ khí chuyên dụng

Nội tại: Tham vọng của nhà vua

Lưu Bang tích lũy 1 lớp dấu ấn mỗi giây. Khi tấn công, hắn tiêu hao hết dấu vết và gây 70~140 (+0,1Ap) sát thương phép mỗi lớp. Khi xếp thành 4 lớp, đòn đánh thường tiếp theo sẽ được tăng cường và trở thành đòn đánh dài. -tấn công tầm xa, và anh ta cắt năng lượng kiếm để gây sát thương phép thuật 280 ~560(+1.0Ad)(+0.4Ap)

Kỹ năng 1: 

Lưu Bang kích hoạt lá chắn 600 (+120/Lv) (+18% sinh lực), tồn tại trong 5 giây. Khi kết thúc, nó gây ra 600 (+120/Lv) (+0,8Ap) sát thương phép cho xung quanh.

Thi triển lại sau 1,5 giây sẽ ngay lập tức kết thúc lá chắn. Nếu lá chắn bị vỡ sẽ gây 50% sát thương phép.

Kỹ năng 2: Lưu Bang lao lên và lao tới với khoảng cách 275~550, gây sát thương phép 300(+60/Lv)(+0,4Ap)~600(+120/Lv)(+0,8Ap) sát thương phép và choáng 0,75 giây tác dụng lên kẻ thù trên đường đi.

Thời gian tích càng lâu thì mỗi hiệu ứng sẽ càng mạnh. Nó đạt đến giới hạn trên trong 1 giây và có thể được tích trong tối đa 4 giây. Nếu nó bị hủy trong thời gian sạc, thời gian hồi chiêu sẽ được thực hiện 50%, nếu bị khống chế cứng lao ngay về hướng đang tích

Đấu sĩ pháp sư

Biển Thước Biển Thước

Nội tại: Hiệu ứng mới: Khôi phục thêm mạng sống cho bản thân (+0,15% mạng sống thêm)

Kỹ năng 1: Thời gian làm mới: 2 → 2(-0.2/Lv)

Kỹ năng 1: Thời gian lưu trữ: 15(-0.6/Lv) → 12.5(-0.5/Lv)

Kỹ năng 2: Thời gian làm mới: 5 → 5(-0.2/Lv)

Kỹ năng 3: Hồi phục bổ sung cho bản thân: 400(+200/Lv)(+0,3Ap) → 400(+200/Lv) (+0,3Ap)(+5% máu thêm)

Hải Nguyệt Hải Nguyệt

Nội tại: Hồi phục sinh lực: 25~39(+0,035Ap) → 20~40(+0,5% sinh lực thêm)

Kỹ năng 2: Hồi phục sinh lực: 15(+1/Lv)(+0,021Ap)→ 10(+2/Lv)(+0,25% sinh lực thêm)

Chu Du Chu Du

Kỹ năng 2: Thời gian hồi phục vùng lửa: 8,5→9,5(-0,4/Lv)

Hằng Nga Hằng Nga

Nội tại:

Mỗi điểm trong đòn tấn công bằng phép thuật của Hằng Nga sẽ tăng năng lượng tối đa của cô ấy thêm 1,5 điểm và mỗi điểm sinh lực bổ sung sẽ tăng năng lượng tối đa của cô ấy thêm 0,2 điểm.

Khi đầy mana, mana được phục hồi bởi kỹ năng của Chang’e sẽ được chuyển thành hồi phục sinh mệnh với tỷ lệ 50%.

Kỹ Năng 1: Hằng Nga phóng quả cầu năng lượng theo hướng đã chỉ định. Quả cầu năng lượng sẽ tự quay trở lại sau khi đạt khoảng cách tối đa. Quả cầu năng lượng đánh dấu mục tiêu trúng đòn đầu tiên và gây ra 200 (+40/Lv) (+0,35Ap) sát thương phép thuật và bất động trong 1 giây (mỗi 100 điểm tấn công bằng phép thuật gây ra thêm 0,15 giây bất động, tối đa bất động là 2,5 giây ) ), sau khi đánh trúng, bạn sẽ trực tiếp nhận được đòn tấn công cơ bản nâng cao và tăng 30% tốc độ di chuyển, tồn tại trong 3 giây.

Các đòn đánh và kỹ năng cơ bản của Hằng Nga sẽ kích nổ dấu ấn, gây 200 (+40/Lv) (+0,35Ap) sát thương phép và làm chậm 50% kẻ địch trong phạm vi, kéo dài 1 giây.

Nội tại: Hằng Nga kích hoạt năng lượng trôi nổi xung quanh cô, gây thêm 120~240 sát thương phép với đòn đánh thường. Phạm vi của đòn tấn công cơ bản đầu tiên cứ sau 5 giây được tăng lên, gây thêm 120 ~ 240 (+0,15Ap) sát thương phép và hồi phục. 25~50 (+0,025 Ap) (+1% máu thêm) năng lượng. (Hiệu ứng tấn công cơ bản nâng cao tăng theo cấp độ anh hùng)

Kỹ năng 2

Hằng Nga triệu hồi một vòng xoáy năng lượng xung quanh cô ấy và tại vị trí được chỉ định trong 4 giây, mỗi lần tiêu tốn 15 (+3/Lv) điểm năng lượng từ kẻ địch trong phạm vi và hồi phục 5 (+1/Lv) (+0,005Ap) ( +0,2% sinh lực thêm) cho bản thân) mana, gây 55 (+11/Lv) (+0,13Ap) sát thương phép. Khi kẻ địch không đủ mana, lượng mana không đủ sẽ chuyển thành sát thương phép tương đương.

Mỗi khi Hằng Nga ở trong vòng xoáy năng lượng, cô ấy sẽ được giảm 5% (+1%/Cấp) sát thương.

Kỹ năng 3

Hằng Nga ngẫu nhiên và liên tục đổ các luồng năng lượng xung quanh mình, bắn 8 viên đạn (+4/Lv) mỗi giây. Mỗi viên đạn tiêu tốn 48 điểm mana, hồi lại 40 (+0,7% máu thêm) mạng, gây 120 (+0,02Ap) sát thương phép cho kẻ địch trúng phải và tăng 30% tốc độ di chuyển khi đang đổ mana.

Nó sẽ không CD nữa sau khi hủy thao tác nhấn hoặc bị gián đoạn. Nó sẽ vào CD sau 3 giây cố định, đồng thời sẽ tiếp tục bắn đạn trong vòng 0,5 giây sau khi hủy nhấn chiêu

Chế độ mới Bản đồ 10 vs 10

Chế độ mới 10 vs 10 chính là cập nhật lớn nhất lần này, với số lượng người chơi tham gia mỗi đội tăng lên hứa hẹn sẽ tạo ra vô số những cuộc chiến sống còn tại tựa game Vương Giả Vinh Diệu. Cùng tìm hiểu xem chế độ mới này có gì qua các các ảnh chi tiết dưới đây nhé.

Cập nhật 30/5 ảnh 1
Cập nhật 30/5 ảnh 1
Cập nhật 30/5 ảnh 2
Cập nhật 30/5 ảnh 2
Cập nhật 30/5 ảnh 3
Cập nhật 30/5 ảnh 3
Cập nhật 30/5 ảnh 4
Cập nhật 30/5 ảnh 4
Cập nhật 30/5 ảnh 5
Cập nhật 30/5 ảnh 5
Cập nhật 30/5 ảnh 6
Cập nhật 30/5 ảnh 6
Cập nhật 30/5 ảnh 7
Cập nhật 30/5 ảnh 7
Cập nhật 30/5 ảnh 8
Cập nhật 30/5 ảnh 8
Cập nhật 30/5 ảnh 9
Cập nhật 30/5 ảnh 9
Cập nhật 30/5 ảnh 10
Cập nhật 30/5 ảnh 10
Cập nhật 30/5 ảnh 11
Cập nhật 30/5 ảnh 11
Cập nhật 30/5 ảnh 12
Cập nhật 30/5 ảnh 12
Cập nhật 30/5 ảnh 13
Cập nhật 30/5 ảnh 13
Cập nhật 30/5 ảnh 14
Cập nhật 30/5 ảnh 14
Cập nhật 30/5 ảnh 15
Cập nhật 30/5 ảnh 15
Cập nhật 30/5 ảnh 16
Cập nhật 30/5 ảnh 16
Cập nhật 30/5 ảnh 17
Cập nhật 30/5 ảnh 17

Cập nhât sửa đổi map 5 vs 5

Bản đồ 5 vs 5 trong Vương Giả Vinh Diệu cũng có những thay đổi đáng kể trong bản cập nhật lần này. Các điều chỉnh nhằm nâng cao trải nghiệm của người chơi, mang lại sự mới mẻ và cân bằng hơn trong các trận đấu.

Cập nhật 30/5 ảnh 18
Cập nhật 30/5 ảnh 18
Cập nhật 30/5 ảnh 19
Cập nhật 30/5 ảnh 19
Cập nhật 30/5 ảnh 20
Cập nhật 30/5 ảnh 20
Cập nhật 30/5 ảnh 21
Cập nhật 30/5 ảnh 21
Cập nhật 30/5 ảnh 22
Cập nhật 30/5 ảnh 22
Cập nhật 30/5 ảnh 23
Cập nhật 30/5 ảnh 23
Cập nhật 30/5 ảnh 24
Cập nhật 30/5 ảnh 24
Cập nhật 30/5 ảnh 25
Cập nhật 30/5 ảnh 25
Cập nhật 30/5 ảnh 26
Cập nhật 30/5 ảnh 26
Cập nhật 30/5 ảnh 27
Cập nhật 30/5 ảnh 27

Trên đây là toàn bộ thông tin về bản cập nhật lần này. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho anh em trong quá trình trải nghiệm tựa game Vương Giả Vinh Diệu. Đừng quên truy cập vuonggiavinhdieu.net mỗi ngày để cập nhật những thông tin và cẩm nang mới nhất về VGVD nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *